Umowa o pracę - starszy strażnik
Słowiński Park Narodowy Smołdzino, Polska 10 sierpnia 2016

Słowiński Park Narodowy jest jednym z 23 parków narodowych w Polsce i jednym z 2 parków nadmorskich. Został on utworzony dla zachowania w niezmienionym pięknie systemu jezior przymorskich, bagien, torfowisk, łąk, nadmorskich borów, i lasów, a przede wszystkim wydmowego pasa mierzei z unikatowymi w Europie wydmami ruchomymi. O randze i wartości przyrodniczej SPN świadczy fakt umieszczenia go w międzynarodowej sieci obszarów chronionych takich jak: HELCOMBSPA, Światowy Rezerwat Przyrody czy obszar wodno-błotny Ramsar.

Umowa o pracę - starszy strażnik

 1. Główne obowiązki: pełnienie obowiązków konserwatora obwodu ochronnego wodnego tj:
 • Realizacja zadań ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego,
 • Monitoring organizmów wodnych,
 • Uczestnictwo w pozyskiwaniu materiału zarybieniowego, organizacji i realizacji zarybiania wód Parku,
 •  Wykonywanie analiz z prowadzonych prac w ramach zabiegów ochronnych,
 • Uczestnictwo w realizacji zadań edukacyjnych Parku,
 • Obsługa bieżącej korespondencji związanej z wykonywanymi czynnościami,
 • Utrzymywanie w gotowości sprzętu niezbędnego do realizacji zadań,
 • Współudział w przygotowywaniu materiałów promocyjnych, informacyjnych oraz edukacyjnych z zakresu wykonywanych czynności,

Wymagania

 • wykształcenie wyższe II stopnia na kierunku: biologia, ochrona środowiska lub rolnictwo lub średnie  profilowane w zakresie rolnictwa, rybactwa lub ochrony środowiska oraz 1 rok stażu pracy,
 • umiejętność pracy w systemie MS Office, obsługa poczty elektronicznej i Internetu,
 • komunikatywność,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • prawo jazdy kat. B.

 1. Wymagania pożądane:
 • uprawnienia z zakresu pływania na jednostkach pływających,
 • znajomość prawa w zakresie ochrony przyrody,
 • wiedza na temat przyrody parku,
 • znajomość terenu Parku,
 • znajomość języka obcego.

Oferujemy

Liczba etatów: 1 etat – umowa o pracę na zastępstwo na okres około 18 miesięcy

 Warunki zatrudnienia: pierwsza umowa na 3 miesięczny okres próbny z wynagrodzeniem: zasadnicza 2.300 zł +5% premii motywacyjnej +dodatek stażowy

Druga umowa na czas określony 15 miesięcy z wynagrodzeniem: zasadnicza 2.500 zł +5% premii motywacyjnej +dodatek stażowy

Miejsce wykonywania pracy: teren Słowińskiego Parku Narodowego


Wymagane dokumenty

l• życiorys (CV) i list motywacyjny opatrzone klauzulą ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji” oraz własnoręcznie podpisane, • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.