Umowa o pracę - Starszy specjalista/główny specjalista (specjalizacja: analityk przy programie magazynowania wodoru)
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Warszawa, Polska 5 lutego 2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju to agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, powołana w celu zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w strategicznych dla Polski dziedzinach. Pośredniczymy w przekazywaniu środków unijnych i budżetowych podmiotom publicznym i prywatnym, które realizując projekty z obszaru badań i rozwoju przyczyniają się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki.  W Centrum wspieramy innowatorów, łączymy naukę z biznesem i doceniamy różnorodność, dlatego naszymi pracownikami zostają zarówno osoby z sektora prywatnego jak i publicznego, o różnym doświadczeniu zawodowym i wykształceniu. Ważne jest dla nas, by kandydaci posiadali nie tylko wiedzę i umiejętności niezbędne na danym stanowisku, ale także aby swoim działaniem wzbogacali kulturę naszej organizacji.

Umowa o pracę - Starszy specjalista/główny specjalista (specjalizacja: analityk przy programie magazynowania wodoru)

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie – wraz z koordynatorem projektu – członkiem zespołu projektowego odpowiedzialnego za koordynację wyznaczonego programu z zakresu magazynowania wodoru.

 

Analityk w ramach partnerskiej współpracy będzie wspierał koordynatora projektu przy:

 • przygotowaniu szczegółowego zakresu programu w oparciu o wstępne założenia,
 • przygotowaniu i realizacji postępowania wyłaniającego wykonawców programu,
 • monitorowaniu ryzyk i postępów w realizacji projektu,
 • raportowaniu projektu.

 

W praktyce, do najważniejszych zadań na tym stanowisku należeć będzie pozyskiwanie, przetwarzanie i analizowanie danych (zarówno z obszaru administracyjno-zarządczego jak i merytorycznego programu) niezbędnych do efektywnego realizowania programu z zakresu magazynowania wodoru.

Wymagania

 • wykształcenia wyższego w jednej z następujących dyscyplin: chemia, fizyka, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałowa, inżynieria materiałów kompozytowych, inżynieria/technologie odnawialnych źródeł energii, nanotechnologie i nanomateriały, mechanika, mechatronika, automatyka, inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych, magazynowanie paliw lub pokrewne,
 • minimum 2-letniego doświadczenia branżowego w przynajmniej jednej z powyższych dyscyplin,
 • znajomości procesu B+R, potwierdzonej minimum rocznym doświadczeniem w realizacji projektów B+R,
 • znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikowanie się, korzystanie z dokumentacji technicznej oraz opracowywanie materiałów analitycznych w tym języku (minimum poziom B2),
 • dokładności w realizacji powierzonych zadań,
 • swobody w pracy związanej z wyszukiwaniem, analizą i syntezą dużej ilości danych,
 • umiejętności komunikacyjnych, łatwości nawiązywania i podtrzymywania kontaktów,
 • samodzielności i inicjatywy,
 • gotowości do wyjazdów służbowych,
 • pracy w warunkach dużej zmienności,
 • nastawienia na ciągłe podnoszenie kwalifikacji i stałą naukę.

 

Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie w branży wodorowej, w szczególności w następujących zagadnieniach: magazynowanie paliw płynnych i gazowych, budowa zbiorników wysokociśnieniowych, zasilanie ogniw paliwowych,
 • minimum roczne doświadczenie w tworzeniu analiz rynkowych lub technicznych,
 • doświadczenie z obszaru administracyjno-zarządczego projektów B+R.

Na zgłoszenia poprzez nasza stronę internetową czekamy do 7 lutego 2018 roku.

Zaznaczamy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.


Oferujemy

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • unikalną okazję do rozwoju wiedzy i umiejętności z zakresu komercjalizacji technologii z obszaru magazynowania wodoru w ramach opracowywania i realizacji innowacyjnego w skali kraju programu badawczego
 • elastyczne godziny pracy
 • możliwość korzystania z pakietu prywatnej opieki medycznej, karty sportowej i dodatkowego ubezpieczenia grupowego
 • dostęp do pakietu profesjonalnych szkoleń

Wymagane dokumenty

CV