Umowa o pracę - Starszy Specjalista
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Żurawia, Warsaw, Polska 4 lutego 2021

                            Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie jest jedynym pełnoprawnym reprezentantem środowiska hodowców bydła i producentów mleka w Polsce.

Celem Polskiej Federacji jest reprezentowanie interesów i obrona praw jej członków, a w szczególności:

 

  • Podejmowanie strategicznych działań związanych z hodowlą bydła i produkcją mleka.
  • Wspieranie hodowli bydła i produkcji mleka.
  • Podejmowanie zadań w hodowli bydła i produkcji mleka, o charakterze ponadregionalnym lub ogólnokrajowym.
  • Opracowywanie programów hodowlanych i koordynowanie ich realizacji.
  • Pomoc członkom organizacji w ich działalności statutowej.
  • Reprezentowanie PFHBiPM na arenie międzynarodowej.
  • Współdziałanie z organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się problematyką oceny użytkowości, inseminacji i hodowli bydła.
  • Ścisła współpraca z organizacjami i instytucjami krajowymi zajmującymi się inseminacją bydła.
  • Dbanie o dobre imię polskiego hodowcy bydła
Umowa o pracę - Starszy Specjalista

Starszy Specjalista

w Wydziale Analiz i Rozwoju

Praca

Podstawowym zadaniem poszukiwanej osoby będzie praca nad doskonaleniem istniejących i opracowywaniem nowych usług, świadczonych przez PFHBiPM. Specjalista będzie uczestniczył w określaniu strategii firmy oraz projektowaniu, testowaniu i wdrażaniu rozwiązań, służących realizacji tej strategii. Praca Specjalisty będzie się koncentrowała na wspieraniu Kierownika Wydziału w działalności analitycznej oraz współpracy z podmiotami zewnętrznymi, realizującymi projekty rozwojowe na rzecz PFHBiPM.

Wymagania

, rolnicze, zootechniczne bądź weterynaryjne.

Kreatywność, samodzielność i skłonność do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.

Co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie chowu i hodowli bydła mlecznego, zdobyte w trakcie pracy w gospodarstwach rolnych, instytucjach bezpośredniej obsługi rolnictwa lub instytucjach naukowych o profilu rolniczym.

Sprawne posługiwanie się programami pakietu Microsoft Office, zwłaszcza dobra znajomość programu EXCEL.

Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne czytanie piśmiennictwa fachowego oraz porozumiewanie się.

Posiadanie prawa jazdy


Oferujemy

 Warunki zatrudnienia

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, Śródmieście.

Wymiar czasu pracy : pełen etat.

Charakter zatrudnienia:

Umowa o pracę na czas określony (1 rok).

Po pozytywnej ocenie kwalifikacji pracownika umowa na czas nieokreślony.


Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny