Umowa o pracę - Starszy specjalista naukowo-techniczny
Warszawski Uniwersytet Medyczny Chałubińskiego 5, Warszawa 24 sierpnia 2017

Laboratorium Badawcze w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Umowa o pracę - Starszy specjalista naukowo-techniczny

Starszy specjalista naukowo-techniczny. Praca naukowa w Projekcie dotyczącym przebudowy naczyń mikrokrążenia serca oraz wieńcowych z udziałem komórek zapalnych w zespole metabolicznym (na modelu myszy zmodyfikowanych genetycznie), bez obciążenia zajęciami dydaktycznymi ze studentami. Okres pracy – 20 miesięcy, wynagrodzenie brutto ok. 7000 PLN miesięcznie.

Wymagania

  • stopień doktora w dziedzinie biotechnologii, biologii, medycyny lub dziedzin pokrewnych
  • 5-letnie doświadczenie w pracy w laboratorium naukowo-badawczym
  • doskonała znajomość techniki cytometrii przepływowej
  • znajomość technik molekularnych oraz hodowli komórkowych
  • doświadczenie pracy na zwierzętach
  • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami
  • biegła znajomość języka angielskiego
  • bardzo dobra znajomość języka polskiego

    Wskazana znajomość obsługi mikroskopu konfokalnego. Oczekiwane zaangażowanie, dyspozycyjność w pracy badawczej oraz dobre umiejętności organizacyjne, sumienność, dokładność, umiejętność pracy w zespole.


Oferujemy

Oferujemy pracę w interesującym projekcie badawczym w zespole 6-osobowym współpracującym z innymi zespołami badawczymi w kraju i zagranicą, możliwość poszerzenia technik badawczych, nawiązania nowych kontaktów naukowych oraz życzliwą atmosferę.

Oferty proszę przesyłać pod adres:

anna.ratajska@wum.edu.pl


Wymagane dokumenty

podanie, CV i list motywacyjny, • kopia dyplomu ukończenia studiów, kopia dyplomu stopnia naukowego doktora (oryginał do wglądu), recenzje pracy doktorskiej • wykaz dorobku naukowego (publikacje, doniesienia zjazdowe, dotychczasowe zainteresowania naukowe kandydata, inne osiągnięcia – podać ich listę), • dwie opinie z dotychczasowego miejsca pracy/uczelni (np. opiekuna pracy doktorskiej), lub dane kontaktowe do co najmniej dwóch pracowników naukowych mogących wystawić referencje • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.).