Umowa o pracę - STARSZY SPECJALISTA DS. ROZWOJU SUBSTANCJI AKTYWNEJ
Bioton S.A. Macierzysz, Polska 17 września 2018

Grupa BIOTON, zorientowana na innowacje i rozwój, poszukuje swoich szans w różnorodnych projektach naukowo-badawczych. Dotychczasowe doświadczenie, grono znakomitych specjalistów oraz realizacja długofalowej strategii inwestycyjnej umożliwiają otwarcie na nowe obszary działania, perspektywiczne i najistotniejsze dla poprawy jakości zdrowia i życia Pacjentów.

Umowa o pracę - STARSZY SPECJALISTA DS. ROZWOJU SUBSTANCJI AKTYWNEJ

 • Prowadzenie projektów dotyczących opracowania poszczególnych etapów technologii wytwarzania substancji biologicznie czynnych oraz wprowadzania i dokumentowania zmian w aktualnych procesach wraz z merytorycznym nadzorem pracującego zespołu
 • Planowanie i czynny udział w procesach transferu technologii ze skali laboratoryjnej  do pełnej skali produkcyjnej
 • Opracowywanie poszczególnych etapów technologii wytwarzania substancji czynnych w zakresie tzw. „downstream processing”
 • Planowanie, prowadzenie i dokumentacja prac badawczych dot. optymalizacji etapów chromatograficznych ww. technologii
 • Opracowywanie specyfikacji wymogów użytkownika dot. urządzeń produkcyjnych i laboratoryjnych oraz uczestnictwo w projektowaniu linii produkcyjnych na poczet nowych technologii
 • Prezentację wyników przeprowadzanych w obrębie Zespołu prac badawczych
 • Formułowanie rekomendacji, na podstawie przeprowadzonych prac badawczych, dot. pełnoskalowych procesów wytwarzania, dla Zakładów Produkcyjnych i  innych komórek grupy Bioton

Wymagania

 • wykształcenie wyższe w zakresie biotechnologii, technologii leków, inżynierii chemicznej i procesowej lub podobnych (mile widziany stopień doktora)

 • szeroka i ugruntowana wiedza z zakresu chemii organicznej i nieorganicznej oraz obszaru biochemii

 • praktyczna znajomość technik transformacji białek rekombinowanych

 • biegła umiejętność posługiwania się technikami separacyjnymi stosowanymi w skali przemysłowej do oczyszczania substancji czynnych biologicznie (RP-HPLC, HPLC, chromatografie niskociśnieniowe) pozwalająca na skalowanie procesów z małej skali laboratoryjnej do pełnej skali przemysłowej, w tym obsługi laboratoryjnych i produkcyjnych systemów chromatograficznych

 • doświadczenie 5-10 lat w obszarze „downstreamu” w wytwarzaniu substancji czynnych biologicznie z wykorzystaniem genetycznie modyfikowanych mikroorganizmów (znajomość wytwarzania rekombinowanej insuliny ludzkiej i jej analogów będzie atutem)

 • znajomość technik analitycznych stosowanych do oceny jakości substancji czynnych biologicznie i umiejętność interpretacji uzyskiwanych wyników

 • znajomość zasad GLP, GMP, prawa farmaceutycznego jak również wytycznych Polskiej, Europejskiej i Amerykańskiej Agencji  Leków

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

 • zaangażowanie, samodzielność, dokładność oraz inicjatywa 

 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

 • etyka zawodowa i kultura osobista

 • bardzo dobra organizacji pracy, odporność na stres i zdolność do pracy w dynamicznie zmieniającym się środowisku


Oferujemy

– możliwość współtworzenia sukcesu dużej, międzynarodowej firmy biotechnologicznej w oparciu o umowę o pracę

wynagrodzenie podstawowe i premię roczną uzależnioną od wyników pracy

szeroki pakiet benefitów (m.in. prywatna opieka medyczna, karta Multisport, pakiet ubezpieczeń)

bezpłatny dojazd do i z pracy

pakiet szkoleń wprowadzających oraz możliwość stałego rozwoju zawodowego


Wymagane dokumenty

Zainteresowane osoby prosimy o wysyłanie CV na adres: rekrutacja@bioton.com