Umowa o pracę - starszy specjalista ds. prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących stwierdzonych naruszeń przepisów prawa w zakresie telekomunikacji w Wydziale Postępowań Administracyjnych w Departamencie Kontroli
Urząd Komunikacji Elektronicznej Giełdowa, Warszawa, Polska 17 stycznia 2020

Urząd Komunikacji Elektronicznej jest urzędem centralnym, w którym zasady rekrutacji regulują przepisy ustawy o służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 r.

Oferty należy składać w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie, biorąc pod uwagę konieczność spełniania wymogów niezbędnych określonych w ogłoszeniu.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest organem regulacyjnym w zakresie działalności telekomunikacyjnej i pocztowej, gospodarki zasobami częstotliwości oraz kontroli spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.

Umowa o pracę - starszy specjalista ds. prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących stwierdzonych naruszeń przepisów prawa w zakresie telekomunikacji w Wydziale Postępowań Administracyjnych w Departamencie Kontroli

Główne zadania:

 • przygotowywanie projektów stanowisk merytorycznych w odpowiedzi na skargi wniesione do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oraz odwołania wniesione do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie spraw, w których projekty rozstrzygnięć zostały przygotowane przez Wydział;
 • analiza wpływających do Departamentu skarg i wniosków z zakresu telekomunikacji w zakresie przestrzegania przepisów, decyzji i postanowień;
 • opiniowanie projektów normatywnych aktów prawnych, których przedmiot odpowiada zakresowi zadań należących do właściwości Departamentu, w szczególności w zakresie prowadzenia postępowań pokontrolnych;
 • prowadzenie postępowań w sprawie uchylenia zastrzeżenia przedsiębiorcy telekomunikacyjnego dotyczącego informacji, dokumentów lub ich części zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa, dostarczanych na żądanie Prezesa UKE lub na podstawie Prawa telekomunikacyjnego;
 • prowadzenie postępowań w sprawie ograniczenia pozostałym stronom wglądu do materiału dowodowego, jeżeli udostępnienie tego materiału grozi ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych tajemnic prawnie chronionych.

Wymagania

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe prawnicze;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • znajomość przepisów ustaw: Prawo telekomunikacyjnewraz z aktami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks spółek handlowych, Prawo przedsiębiorców, o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych;
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa;
 • posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oferujemy

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto składa się z wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 4 792,35 zł (mnożnik kwoty bazowej: 2,5) oraz dodatku za wysługę lat w wysokości od 5% do 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, uzależnionego od stażu pracy.

Warunki pracy:

 • praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;
 • narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;
 • budynek przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami;
 • praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
 • praca w pokoju, który jest klimatyzowany;
 • dogodna lokalizacja w nowoczesnej przestrzeni biurowej, blisko stacji Metra Rondo Daszyńskiego;
 • ruchomy czas pracy (możliwość rozpoczynania pracy pomiędzy godziną 7:00, a 9:00);
 • możliwość wykonywania pracy w formie telepracy w określone dni tygodnia;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”), nagrody jubileuszowe, dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy);
 • bogaty pakiet szkoleń, dofinansowanie nauki języka i studiów;
 • spotkania okolicznościowe dla pracowników i ich rodzin (np. Rodzinny Piknik Naukowo-Sportowy, impreza mikołajkowa itp.);
 • pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku i kart Multisport, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach;
 • możliwość wykupienia pakietu medycznego w preferencyjnej cenie (prywatna opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin) i grupowego ubezpieczenia na życie;
 • parking dla rowerów;
 • lunch bar na terenie Urzędu;
 • pokój Rodzica z dzieckiem w sytuacjach potrzeby zapewnienia dziecku opieki.

Wymagane dokumenty

CV+list notywacyjny