Umowa zlecenie - Stanowisko pomocniczego kontrolera biletów (praca na umowę – zlecenie) w Dziale Kontroli Biletów
Zarząd Transportu Miejskiego Warszawa, Polska 17 lipca 2017

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie

Umowa zlecenie - Stanowisko pomocniczego kontrolera biletów (praca na umowę – zlecenie) w Dziale Kontroli Biletów

 • wykonywanie kontroli biletów oraz uprawnień pasażerów do korzystania z usług lokalnego transportu zbiorowego w Warszawie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 • wystawianie prawidłowo opłat dodatkowych (wezwań do zapłaty/potwierdzeń wpłaty) za brak odpowiedniego dokumentu przewozu lub brak odpowiedniego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowych bądź bezpłatnych przejazdów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 • uczestniczenie w szkoleniach oraz egzaminach niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.

Wymagania

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
 • znajomość języków obcych (angielski lub rosyjski) – potwierdzona certyfikatem poświadczającym znajomość języka na poziomie co najmniej A2 lub świadectwem ukończenia szkoły średniej
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • zaświadczenie od psychologa dopuszczające do wykonywania pracy kontrolera biletów – (wymagane do okazania po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego ze znajomości przepisów regulujących korzystanie ze środków lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie)
 • przepracowanie w każdym miesiącu minimum 40 – maximum 150 godzin, (stała liczba godzin w każdym miesiącu)

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość układu komunikacyjnego m.st. Warszawy
 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie – potwierdzona zdaniem egzaminu kwalifikacyjnego
 • dyspozycyjność
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem
 • odporność na zmienne warunki atmosferyczne
 • sumienność, samodzielność
 • odpowiedzialność, dokładność, systematyczność, komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • dbałość o dobrą opinię własną i zleceniodawcy

 


Oferujemy

Pojazdy i obiekty komunikacji zbiorowej m.st. Warszawy.

Stanowisko pracy:

Praca zmianowa. Stanowisko pracy związane z obsługą przenośnego terminala kontrolerskiego oraz przenośnego terminala płatności. Przemieszczanie się w ramach układu komunikacyjnego m.st. Warszawy. Na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom z niepełnosprawnością. Niekorzystne czynniki psychospołeczne.


Wymagane dokumenty

Szczegóły dotyczące sposobu aplikowania na stronie ztm.waw.pl w zakładce praca