Umowa o pracę - Stanowisko inżynieryjne (biolog, leśnik) w Pracowni Biochemii Nasion
Stanowisko inżynieryjne (biolog, leśnik) w Pracowni Biochemii Nasion 7 lutego 2019

Instytut Dendrologii powstał w 1933 roku. Prowadzi badania z zakresu szeroko pojętej biologii roślin drzewiastych. Jest jedyną placówką naukową w Polsce skupiającą wielokierunkowe badania drzew i krzewów, dotyczące genetyki, biologii molekularnej, biochemii, fizjologii, ekofizjologii, fitopatologii, systematyki i geografii, biologii nasion, mikoryzy oraz antropopresji na ekosystemy leśne. Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia. Jest wydawcą półrocznika Dendrobiology oraz cyklu monografii Nasze drzewa leśne.

Umowa o pracę - Stanowisko inżynieryjne (biolog, leśnik) w Pracowni Biochemii Nasion

MOŻLIWOŚCI:

 1. rozwój naukowy poprzez: poznanie i stosowanie nowych technik badawczych, udział w warsztatach, konferencjach, seminariach oraz szkoleniach w kraju i za granicą;
 2. możliwość wnoszenia własnych pomysłów i koncepcji rozwiązywania problemów badawczych;
 3. możliwość wykonania doktoratu;
 4. pomoc merytoryczna i organizacyjna w przygotowaniu własnego projektu badawczego.

Wymagania

 1. posiadanie tytułu zawodowego magistra (biologia, leśnictwo, nauki pokrewne);
 2. doświadczenie w pracy z materiałem roślinnym;
 3. znajomość zastosowań metod biologii molekularnej oraz biochemii;
 4. znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 5. dodatkowym atutem będzie dorobek naukowy udokumentowany publikacjami funkcjonującymi w międzynarodowym obiegu oraz doniesień konferencyjnych krajowych i zagranicznych;
 6. umiejętność pracy w zespole, dobra komunikatywność oraz umiejętności organizacyjne.

Oferujemy

 1. rozwój naukowy poprzez: poznanie i stosowanie nowych technik badawczych, udział w warsztatach, konferencjach, seminariach oraz szkoleniach w kraju i za granicą;
 2. możliwość wnoszenia własnych pomysłów i koncepcji rozwiązywania problemów badawczych;
 3. możliwość wykonania doktoratu;
 4. pomoc merytoryczna i organizacyjna w przygotowaniu własnego projektu badawczego.

UWAGA  – szczegóły dotyczące całej oferty