Umowa o pracę - Stanowisko ds. wymagań BI
Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Warszawa, Polska 19 kwietnia 2019

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, zajmującą się gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybucją świadczeń (np. emerytur, rent, zasiłków chorobowych lub macierzyńskich) w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

Zakład wykonuje również zadania określone w innych ustawach lub zlecone przez inne instytucje.

Zakład jest pionierem w zakresie wprowadzania w Polsce usług typu e-goverment umożliwiających załatwianie spraw w formie elektronicznej – Platforma Usług Elektronicznych ZUS.

Umowa o pracę - Stanowisko ds. wymagań BI

Zadania wykonywane na stanowisku:

  • tworzy i utrzymuje rejestr wymagań użytkowników w zakresie środowiska BI w ZUS
  • prowadzi analizę zgłoszonych wymagań pod kątem ich priorytetów oraz możliwości i kosztów realizacji
  • poszukuje zależności i synergii pomiędzy zgłoszonymi wymaganiami, optymalizując proces rozwoju środowiska BI
  • zapewnia ciągłą komunikację z użytkownikami, w sposób pozwalający na gromadzenie wymagań oraz informowanie o statusie ich realizacji
  • uczestniczy w przygotowaniu planu rozwoju (roadmapy) dla środowiska BI w ZUS

Wymagania

Wymagania formalne:

Niezbędne:

– wykształcenie wyższe
– minimum 1 rok doświadczenia zawodowego z obszaru planowania, tworzenia i rozwoju rozwiązań Business Intelligence

Pożądane:

– wykształcenie wyższe (ekonomia, finanse, zarządzanie)

Wymagania dodatkowe:

– znajomość programu MS Excel oraz MS Word
– znajomość języka SQL
– nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu
– terminowość
– rzetelność
– samodzielność
– odpowiedzialność
– działanie procesowe
– poprawne przekazywanie informacji ustnych

Wymagane dokumenty:

– CV
– list motywacyjny z dopisanym numerem referencyjnym 737955
– odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce „Wymagana klauzula”)
– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

Termin składania aplikacji: 06 maja 2019 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali ZUS.

Miejsce składania dokumentów:

Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Departament Spraw Pracowniczych
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa

Pozostałe informacje:

– skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
– złożonych dokumentów nie zwracamy
– oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
– dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
– do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie stanowiska pracy:
– sprzęt komputerowy,
– sprzęt biurowy.

Warunki wykonywania pracy:
– spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
– polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
– wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
– konieczność poruszania się po całym obiekcie,
– konieczność wykonywania pracy poza biurem,
– konieczność odbywania podróży służbowych,
– budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 3 piętrze,
– wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
– drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
– w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.


Oferujemy

  • pracę na ciekawym stanowisku
  • realne perspektywy rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
  • program profesjonalnych szkoleń
  • pracę w doświadczonym, profesjonalnym i zgranym zespole
  • stabilne warunki zatrudnienia oraz bogaty pakiet świadczeń socjalnych

Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwerdzających wykształcenie oraz kserokopie dokumentów potwierdzajacych wymagane doświadczenie zawodowe