Umowa o pracę - Stanowisko ds. organizacji, monitorowania i analiz realizacji świadczeń długoterminowych
Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Szamocka, Warszawa, Polska 22 października 2018

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną, zajmującą się gromadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne obywateli oraz dystrybucją świadczeń (np. emerytur, rent, zasiłków chorobowych lub macierzyńskich) w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie obowiązujących.Zakład wykonuje również zadania określone w innych ustawach lub zlecone przez inne instytucje.Zakład jest pionierem w zakresie wprowadzania w Polsce usług typu e-goverment umożliwiających załatwianie spraw w formie elektronicznej – Platforma Usług Elektronicznych ZUS.W Departamencie Świadczeń Emerytalno-Rentowych – Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych istnieje wolne miejsce pracy i możliwość zatrudnienia na stanowisku na zastępstwo.

Umowa o pracę - Stanowisko ds. organizacji, monitorowania i analiz realizacji świadczeń długoterminowych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie wyników analiz dotyczących realizowanych zadań w pionie świadczeń emerytalno-rentowych
 • koordynacja podejmowanych w pionie świadczeń emerytalno-rentowych działań z zakresu zarządzania procesowego
 • wsparcie realizacji działań związanych z doskonaleniem struktury organizacyjnej pionu świadczeń emerytalno-rentowych
 • wsparcie realizacji działań związanych z zarządzaniem ryzykiem operacyjnym zadań w pionie świadczeń emerytalno-rentowych

Wymagania

Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego stanowisko ds. organizacji, monitorowania i analiz realizacji świadczeń długoterminowych

wymagania formalne określone dla stanowiska pracy:

Niezbędne:
– wykształcenie średnie
Pożądane:
– wykształcenie wyższe (zarządzanie, polityka społeczna, administracja, ekonomia, finanse)
– minimum 1 rok doświadczenia w tworzeniu i opisywaniu procesów i procedur działania lub minimum 1 rok doświadczenia w obsłudze świadczeń emerytalno-rentowych

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętności obsługi programu MS Excel
 • nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu
 • terminowość i rzetelność
 • samodzielność i odpowiedzialność
 • innowacyjność
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność poprawnego wnioskowania
 • umiejętność stosowania przepisów

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • pracę na ciekawym stanowisku pracy
 • realne perspektywy rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • program profesjonalnych szkoleń
 • pracę w zgranym i zmotywowanym zespole

 

Wymagane dokumenty:

– CV
– list motywacyjny z dopisanym numerem referencyjnym 728042
– odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce „Wymagana klauzula”)
– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

Termin, do którego należy składać dokumenty 05 listopada 2018 r.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Miejsce składania dokumentów Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Departament Spraw Pracowniczych
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa

Dodatkowe informacje:

– umowa na czas zastępstwa
– proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną oraz sprawdzenie umiejętności obsługi programu MS Excel
– skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
– złożonych dokumentów nie zwracamy
– oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
– dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
– do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie stanowiska pracy:
– sprzęt komputerowy,
– sprzęt biurowy.

Warunki wykonywania pracy:
– spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
– polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
– wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
– konieczność poruszania się po całym obiekcie,
– budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
– stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 2 piętrze,
– miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
– wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
– drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
– w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Wymagana klauzula Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek „OFERTA PRACY”.

Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
„Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.


Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny i inne.