Umowa o pracę - Stanowisko* ds. monitoringu inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, Polska 6 marca 2019

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są  zarządcą narodowej sieci kolejowej. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, budujemy, modernizujemy i utrzymujemy tory oraz całą infrastrukturę kolejową  z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie ruchu kolejowego. Tworzymy rozkłady jazdy i prowadzimy ruch pociągów.

Umowa o pracę - Stanowisko* ds. monitoringu inwestycji

Opis stanowiska:

Monitorowanie inwestycji w celu ustalenia stanu faktycznego w monitorowanym zakresie, identyfikacji istniejących problemów i ryzyk, należytego udokumentowania oraz możliwości ciągłego śledzenia postępów (lub ich braku) w procesie przyjętych działań inwestycyjnych na rzecz osiągnięcia wyznaczonych celów.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • współudział w opracowywaniu planów kwartalnych i miesięcznych monitoringu terenowego zadań inwestycyjnych,
 • analiza niezbędnych dokumentów celem przygotowania się do wizytacji terenowej oraz bieżącej oceny danego projektu,
 • realizacja wizyt terenowych zgodnie z obowiązującym planem lub dyspozycją przełożonego, obejmujących monitorowanie postępów i realizacji prac, identyfikację występujących problemów i ryzyk, przekazywanie zaleceń z wizyt terenowych i monitorowanie ich realizacji,
 • identyfikacja nowych ryzyk i problemów oraz przedstawianie propozycji ich mitygacji/rozwiązania i działań zaradczych,
 • sporządzanie sprawozdań z monitoringu terenowego,
 • realizacja wyznaczonych celów i zadań w uzgodnionych ramach czasowych.

Wymagania

Wymagane kwalifikacje

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • min. 4 lata doświadczenia zawodowego, w tym 2 lata doświadczenia na stanowiskach związanych z inwestycjami,
 • wiedza zawodowa w zakresie inwestycji/zarządzania projektami,
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie co najmniej średniozaawansowanym,
 • prawo jazdy kat. B,
 • pełna dyspozycyjność i gotowość do co-tygodniowych wyjazdów służbowych,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.

Oferujemy

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str.1-88, zwanym dalej RODO). Zgodnie z Rozporządzeniem (RODO), w przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte bez powiadamiania osoby, której dane dotyczą. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym. 

*użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata zostanie złożona na stanowisko zgodne z postanowieniami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, które może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.


Wymagane dokumenty

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV w terminie do dnia 14.03.2019.