Umowa zlecenie - Specjalisty ds. oceny postępowań ofertowych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Poleczki Business Park A1, Poleczki, Warszawa, Polska 18 maja 2017

Nasza instytucja jest największą agencją płatniczą w Europie, zatrudniającą ponad 11.000 pracowników w Centrali, 16 oddziałach regionalnych oraz 314 biurach powiatowych.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) powstała w 1994 r. w celu  wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Agencja, jako wykonawca polityki rolnej, ściśle współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ARiMR podlega jednocześnie nadzorowi Ministerstwa Finansów w zakresie gospodarowania środkami publicznymi.

Głównymi beneficjentami działań realizowanych przez ARiMR są rolnicy, mieszkańcy wsi, przedsiębiorcy i samorządy lokalne. ARiMR udziela też pomocy podmiotom z sektora rybackiego.

Umowa zlecenie - Specjalisty ds. oceny postępowań ofertowych
 • ocena postępowań ofertowych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13 stycznia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej
 • weryfikacja i analiza dokumentacji technologicznej

Wymagania

wyższe: kierunek –  technologia żywności lub pokrewne;

 • znajomość  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 13 stycznia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej;
 • znajomość branży rolno – spożywczej pod kątem stosowanej technologii produkcji;
 • znajomość maszyn i urządzeń występujących w branżach przetwórczych;
 • bardzo dobra obsługa komputera (MS Office);
 • sprawna organizacja czasu pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • posiadanie doświadczenia w zakresie oceny  postępowań ofertowych;
 • komunikatywność.

Oferujemy

 • 4 osoby / umowa zlecenie

(termin: czerwiec 2017 – listopad  2017)


Wymagane dokumenty

1. CV i list motywacyjny, oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe