Umowa o pracę - Specjalista/Starszy Specjalista w Wydziale Prawnym
CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA Ulica Spokojna 13a, Polska 9 stycznia 2018

CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA

cppc.gov.pl

Umowa o pracę - Specjalista/Starszy Specjalista w Wydziale Prawnym

Główne obowiązki:

 • sporządzanie opinii prawnych dotyczących projektów wdrażanych przez CPPC;

 • sporządzenie umów, dokonywanie interpretacji postanowień umów o dofinansowanie zawieranych przez CPPC;

 • udzielanie kierownictwu  CPPC oraz komórkom organizacyjnym CPPC  informacji, opinii i wyjaśnień dotyczących obowiązującego stanu prawnego, stosowania prawa i orzecznictwa, w zakresie właściwości CPPC;

 • opracowywanie we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi oraz radcą prawnym CPPC wystąpień do odpowiednich organów, instytucji i innych podmiotów w sprawach związanych z koniecznością uzyskania wiążących interpretacji prawnych z zakresu działania CPPC

 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów, projektów lub zadań oraz zapłaty odsetek, weryfikacja postanowień wydawanych w toku prowadzonych postępowań administracyjnych oraz decyzji administracyjnych o zwrocie środków;

 • prowadzenie postępowań administracyjnych o umorzenie całości lub części oraz odroczenie albo rozłożenie na raty spłaty należności wynikających z obowiązku zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów, projektów lub zadań.

Wymagania

Wymagane niezbędne kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe prawnicze;

 • staż pracy:

 • Specjalista – co najmniej 12 miesięcy doświadczenia zawodowego,

 • Starszy specjalista – co najmniej 24 miesięcy doświadczenia zawodowego;

 • co najmniej roczne, potwierdzone doświadczenie zawodowe w pracy związanej z głównymi obowiązkami zawartymi w ogłoszeniu,

 • szczegółowa znajomość obowiązujących przepisów dot. postępowania administracyjnego, finansów publicznych, zagadnień dotyczących funduszy strukturalnych, regulacji krajowych oraz wspólnotowych w zakresie wdrażania projektów finansowanych ze środków UE.

 

Wymagane umiejętności:

 • umiejętność poprawnego redagowania pism;

 • umiejętność analitycznego myślenia;

 • umiejętność dobrej organizacji pracy oraz umiejętność pracy w zespole;

 • inicjatywa i samodzielność;

 • systematyczność, dokładność, terminowość, rzetelność, skrupulatność;

 • umiejętność obsługi pakietu MS Office.

   

Wymagania pożądane:

 • posiadanie prawa wykonywania zawodu radcy prawnego – wpis na listę radców prawnych, zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych;

 • znajomość ustawy ordynacja podatkowa;

 • znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych.


Oferujemy

Oferujemy:

 • miłą atmosferę pracy w młodym i dynamicznym zespole;

 • umowę o pracę;

 • jasną ścieżkę rozwoju i awansu;

 • szeroki zakres szkoleń;

 • możliwość dofinansowania studiów podyplomowych;

 • możliwość korzystania z dodatkowych benefitów (pakiet rekreacyjno-sportowy);

 • udział w konferencjach branżowych;

 • możliwość rozwoju i zdobywania doświadczenia w pracy przy unikalnych projektach finansowanych ze środków unijnych, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa;


Wymagane dokumenty

cv, list motywacyjny, świadectwa pracy, dyplomy