Umowa o pracę - Specjalista (Instytut Geodezji i Kartografii)
Instytut Geodezji i Kartografii Zygmunta Modzelewskiego 27, Warszawa, Polska 17 listopada 2017

Instytut Geodezji i Kartografii ogłasza nabór kandydatów do pracy na zastępstwo w Zakładzie Systemów Informacji Przestrzennej i Kartografii.

Umowa o pracę - Specjalista (Instytut Geodezji i Kartografii)

Główny zakres obowiązków obejmuje:

 • prowadzenie prac mających na celu doskonalenie metod tworzenia baz danych oraz rozwijania metod komputerowych analiz przestrzennych
 • prowadzenie prac związanych z rozwojem i kształtowaniem infrastruktury informacji przestrzennej
 • prowadzenie (sporządzanie, aktualizacja i udostępnianie) bazy danych OGNIWO
 • prowadzenie prac mających na celu kompleksowe wykorzystywanie danych przeznaczonych do zasilania baz danych systemów informacji przestrzennej pozyskiwanych metodami geodezyjnymi, kartograficznymi, fotogrametrycznymi i teledetekcyjnymi, a także danych pochodzących z innych źródeł
 • realizowanie obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U.2010, nr 96, poz.618 z późn. zm.)
 • wykonywanie innych czynności powierzonych przez przełożonych

Wymagania

Wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu geoinformatyki, kartografii i teledetekcji lub absolutorium na ww. kierunku studiów
 • płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • dobrze widziana znajomość innych języków obcych

Wymagane umiejętności:

 • znajomość programów GIS: ArcGIS, QGIS. MapInfo,GeoMedia, ENVI
 • znajomość programów statystycznych: STATISTICA
 • pożądana znajomość programów graficznych oraz aplikacji biurowych
 • znajomość problematyki z zakresu GIS, teledetekcji, kartografii, skaningu laserowego, fotogrametrii
 • umiejętność pozyskiwania i przetwarzania danych przestrzennych oraz wizualizacji w formie opracowań kartograficznych

 

Cechy osobowościowe:

 

 • myślenie analityczne
 • kreatywność
 • rzetelność
 • odpowiedzialność za wykonywane zadania
 • umiejętność organizowania pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole
 • motywacja do kształcenia się i podnoszenia kwalifikacji
 • wysoki poziom kultury osobistej

Oferujemy

Oferujemy:

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na zastępstwo;

– praca w miłym i doświadczonym zespole,

– możliwość rozwoju.


Wymagane dokumenty

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać: – CV i list motywacyjny, – kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, – oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, Termin składania ofert do dnia 30.11.2017 roku. Miejsce składania dokumentów: Prosimy o przesłanie dokumentów na adres igik@igik.edu.pl oraz dariusz.dukaczewski@igik.edu.pl W zgłoszeniu prosimy o dopisanie następującej klauzuli: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami)”.