Umowa o pracę - Specjalista w Zespole Instalacji Sanitarnych (monter instalacji sanitarnych) Nr Ref.: 17/21
P.P. „Porty Lotnicze” Warszawa, Polska 8 lutego 2021

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” (PPL) jest wiodącym podmiotem lotniczej infrastruktury transportowej w Polsce, biorącym aktywny udział w kształtowaniu i rozwoju tego strategicznego sektora gospodarki. Jest liderem rynku, do którego należą kluczowe elementy infrastruktury państwa, gwarantujące niezakłóconą zdolność funkcjonowania podmiotów działających w branży usług lotniczych.

W zasobach PPL znajduje się m.in. Lotnisko Chopina w Warszawie (EPWA) – największy w Polsce i jeden z większych portów lotniczych w Europie Środkowo–Wschodniej. Lotnisko Chopina posiada status międzynarodowego centrum przesiadkowego, zapewniającego państwu dostępność do międzynarodowych szlaków komunikacyjnych. Stale utrzymuje i rozwija zdolność operacyjną na rzecz przewoźników oferujących m.in. połączenia długodystansowe.

Umowa o pracę - Specjalista w Zespole Instalacji Sanitarnych (monter instalacji sanitarnych) Nr Ref.: 17/21
  • Obsługa techniczna instalacji i urządzeń sanitarnych (wodociągowych, kanalizacyjnych, c.o., wodnych systemów p.poż, węzłów cieplnych);
  • Utrzymanie w ruchu instalacji i urządzeń sanitarnych: instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, c.o., wodnych systemów p.poż, węzłów cieplnych, stacji uzdatniania wody, pompowni, w tym m.in. wykonywanie planowych przeglądów prewencyjnych oraz kontroli bieżących, wykonywanie konserwacji, napraw i remontów, usuwanie awarii/usterek;
  • Wykonywanie prac montażowych i modernizacyjnych z wykorzystaniem dokumentacji technicznej instalacji i urządzeń sanitarnych;
  • Nadzór mad wykonywaniem napraw, przeglądów i usług realizowanych przez firmy zewnętrzne

Wymagania

  • Samodzielność,
  • dobra organizacja pracy własnej,
  • zaangażowanie, nastawienie na rozwój,
  • umiejętność przekazywania wiedzy fachowej .

Oferujemy

  • Parking dostępny w ramach atrakcyjnego abonamentu.

Wymagane dokumenty

CV