Umowa o pracę - Specjalista w Zespole ds. Systemu Telemetrii
IMGW-PIB Warszawa, Polska 5 czerwca 2017

Do podstawowych statutowych zadań Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy należy prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz służb państwowych w dziedzinach:

 1. meteorologii,
 2. hydrologii,
 3. oceanologii,
 4. gospodarki i inżynierii wodnej,
 5. jakości zasobów wodnych,
 6. gospodarki ściekowej,
 7. utylizacji osadów ściekowych.

Celem działania Instytutu jest zaspokajanie potrzeb społeczeństwa, gospodarki narodowej
i obronności Państwa w zakresie jego działania.

Cel ten Instytut realizuje przez prowadzenie prac badawczych, rozwojowych, wdrożeniowych oraz przez utrzymanie sieci obserwacyjno-pomiarowej, prowadzenie obserwacji i pomiarów, opracowywanie prognoz i ekspertyz.

Umowa o pracę - Specjalista w Zespole ds. Systemu Telemetrii

Główne obowiązki:

 • wdrażanie nowej aparatury do współpracy z istniejącą siecią pomiarową;
 • wykonywanie testów i badań aparatury pomiarowej;
 • projektowanie nowych rozwiązań technicznych do działających sieci pomiarowych;
 • tworzenie plików konfiguracyjnych stacji telemetrycznych;
 • tworzenie instrukcji serwisowych, użytkowych i wdrożeniowych;
 • tworzenie opisów technicznych na potrzeby procedur zakupowych (w tym przetargowych);
 • współpraca z dostawcami sprzętu i firmami zewnętrznymi (krajowymi i zagranicznymi);
 • wyjazdy służbowe;

Wymagania

wykształcenie wyższe techniczne z kierunków automatyka, robotyka, mechatronika lub pokrewnych;

 • znajomość zagadnień z zakresu elektroniki, elektrotechniki, mechaniki, a także budowy i obsługi automatycznych urządzeń pomiarowych;
 • mile widziane doświadczenie z zakresu obsługi urządzeń pomiarowych i sterowników programowalnych;
 • prawo jazdy kat. B;
 • znajomość programów pakietu MS Office (szczególnie Excel);
 • skrupulatność, punktualność i odpowiedzialność;
 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność;
 • dyspozycyjność;
 • dobry stan zdrowia umożliwiający pracę w terenie.

Oferujemy

Możliwości doskonalenia i rozwoju zawodowego;

 • Ciekawą, różnorodną pracę wśród pasjonatów hydrologii i meteorologii;
 • Pakiet medyczny.


Wymagane dokumenty

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego wraz z informacją o wysokości oczekiwanego wynagrodzenia brutto w terminie do dnia 20.06.2017 r. (decyduje data wpłynięcia do IMGW-PIB) na adres poczty elektronicznej: piotr.pietrzykowski@imgw.pl lub dostarczenie koperty z wymaganymi dokumentami na adres: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznej Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej Wydział Pomiarów Hydrologiczno-Meteorologicznych i Geoinformacji ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Mile widziane będą wszelkiego rodzaju zaświadczenia, potwierdzające odbyte staże, kursy i szkolenia.