Umowa o pracę - Specjalista w Zakładzie Ochrony Wód
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy Kolektorska 4, 01-001 Warszawa, Polska 18 kwietnia 2019

Zakład Ochrony Wód Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego poszukuje pracownika do wzmocnienia zespołu merytorycznego, zajmującego się zagadnieniami z zakresu ochrony i odnowy wód oraz gospodarki wodnej.

Umowa o pracę - Specjalista w Zakładzie Ochrony Wód
 • prowadzenie prac naukowo-badawczych i aplikacyjnych oraz badań naukowych w szeroko rozumianym zakresie zagadnień dotyczących funkcjonowania ekologicznego wód powierzchniowych oraz wpływu presji antropogenicznej na stan wód,
 • analiza istniejących i opracowywanie nowych dokumentów, metodyk, strategii i planów w zakresie funkcjonowania ekologicznego wód powierzchniowych, wpływu presji antropogenicznej na stan wód oraz gospodarowania wodami,
 • analiza danych na temat jakości wód powierzchniowych w Polsce.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe w dyscyplinach: nauki o Ziemi i środowisku, inżynieria środowiska lub nauki biologiczne, w zakresie ochrony i kształtowania środowiska, związanym z gospodarką wodną oraz ochroną ekosystemów wodnych;
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w pracach dotyczących ww. zagadnień;
 • znajomość prawodawstwa europejskiego i krajowego w zakresie gospodarowania wodami oraz ochrony i odnowy zasobów wodnych;
 • znajomość zagadnień związanych z monitoringiem wód powierzchniowych;
 • umiejętność pracy na dużych zbiorach danych (mile widziana znajomość aplikacji bazodanowych);
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.

Oczekiwania dodatkowe:

 • podstawowa wiedza z zakresu GIS;
 • doświadczenie w pracy terenowej;
 • gotowość do wyjazdów służbowych, w tym na badania terenowe;
 • prawo jazdy kategorii B;
 • podstawy modelowanie hydrologicznego;
 • publikacje naukowe.

Oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
 • aktywne wsparcie rozwoju zawodowego,
 • możliwość realizacji ambicji naukowych oraz awansu naukowego,
 • kartę sportową i program opieki medycznej,
 • kurs języka angielskiego dofinansowany przez pracodawcę,
 • różnego rodzaju dofinansowania z funduszu socjalnego.

Termin i miejsce składania dokumentów i oświadczeń:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów, w terminie do dnia 25 kwietnia 2019 r. drogą elektroniczną na adres: kariera@ios.gov.pl z dopiskiem w temacie: „Praca na stanowisku Specjalisty w Zakładzie Ochrony Wód”. Inne informacje: Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym wizerunku w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji nr ogłoszenia: DO.1110.18-BJ.2019 na stanowisko Specjalisty w Zakładzie Ochrony Wód przez administratora, którym jest Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032034, NIP5250007307 REGON001240700. W imieniu IOŚ-PIB działa Dyrektor Instytutu.

Aplikacje niezawierające powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane w procesie rekrutacji i zostaną zniszczone niezwłocznie.

Aplikacje kandydatów do pracy zawierające braki lub otrzymane po terminie, nie będą rozpatrywane w procesie rekrutacji i zostaną zniszczone niezwłocznie.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

IOŚ-PIB zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru na każdym etapie i bez podania przyczyny.

Informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną zaprosimy tylko wybranych kandydatów.

Administratorem danych osobowych jest IOŚ-PIB z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 5/11D, 00-548 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032034. W imieniu IOŚ-PIB działa Dyrektor Instytutu. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji w IOŚ-PIB na stanowisko określone w powyższym ogłoszeniu.

Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych oraz wzory dokumentów i oświadczeń dostępne są na stronie internetowej http://www.ios.org.pl/bip2/index.php?id=1047


Wymagane dokumenty

CV