Umowa o pracę - Specjalista Ochrony Środowiska
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Obozowa 43, Warszawa, Polska 31 października 2018

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów. Spółka w sposób odpowiedzialny i przyjazny środowisku zagospodarowuje i finalnie utylizuje odpady wytworzone przez mieszkańców Warszawy.

Umowa o pracę - Specjalista Ochrony Środowiska

  • udział w przygotowywaniu dokumentacji wymaganej do uzyskania: pozwoleń na emisję zanieczyszczeń do powietrza, pozwoleń na wytwarzanie odpadów, pozwoleń wodno-prawnych, zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach itp.
  • przygotowywanie sprawozdań: emisyjnych (KOBIZE, PRTR), odpadowych, opłat za korzystanie ze środowiska.

Wymagania

  • wykształcenie wyższe – preferowane kierunki inżynieria środowiska/ ochrona środowiska,
  • dobra znajomość MS Office oraz obsługi urządzeń biurowych,
  • bardzo dobra znajomość przepisów prawa ochrony środowiska obowiązujących w Polsce oraz przepisów unijnych, w szczególności dotyczących, gospodarki odpadami,
  • wysokie zaangażowanie i sumienność w realizacji powierzonych zadań,
  • umiejętność organizowania pracy,
  • komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej.

Oferujemy

 


Wymagane dokumenty

Kandydaci proszeni są o składanie CV drogą elektroniczną wraz z podaniem numeru referencyjnego ogłoszenia na adres: rekrutacja@mpo.com.pl lub dostarczenie do siedziby MPO przy ul. Obozowej 43, 01-161 Warszawa. Do życiorysu prosimy dodać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia bieżącej rekrutacji.” Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. WARSZAWIE sp. z o.o. (dalej: MPO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Obozowej 43. Podanie danych jest dobrowolne aczkolwiek jest konieczne w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu przeprowadzenia rekrutacji jest art 6 ust.1 lit. a) RODO czyli zgoda, którą może Pan/Pani w każdej chwili odwołać, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do czasu odwołania zgody. MPO może przetwarzać dane osobowe także na podstawie art 6 ust.1 lit. f) RODO czyli w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych jakim jest zabezpieczenie lub obrona roszczeń, których źródłem może być m.in. podniesienie zarzutu dyskryminacji. W tym celu dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną, prawną a także podmiotom wspierającym MPO w zakresie rekrutacji. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Ma Pan/Pani prawo żądania od MPO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, sprzeciwu, przeniesienia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 180 dni od momentu otrzymania Pana/Pani CV. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iodo@mpo.com.pl