Umowa o pracę - Specjalista/ka ds. Programowych
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Warszawa, Polska 4 marca 2021

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jest niezależną, pozarządową instytucją typu non-profit, powołaną dla wspierania nauki. Działa nieprzerwanie od 1991 roku i niezmiennie realizuje swoją misję: „wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi”.

Umowa o pracę - Specjalista/ka ds. Programowych

Główne zadania:

 • identyfikacja ekspertów, nabór i współpraca z nimi,
 • zarządzanie wnioskami o wprowadzanie zmian w projektach,
 • bieżąca współpraca z zespołami badawczymi i wspieranie prawidłowej realizacji projektów,
 • współpraca z instytucjami otoczenia biznesu (parki technologiczne, akceleratory, programy inkubacyjne, centra transferu technologii, itp.),
 • współpraca z instytucjami wspierającymi naukę i procesy transferu technologii w Polsce i zagranicą.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • samodzielność i doskonała organizacja pracy oraz zdolności analityczne,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zdolności komunikacyjne i wysoka kultura osobista.

Mile widziane:

 • Stopień naukowy lub ukończone studia doktoranckie (preferowane kierunki techniczne, biologiczne lub ścisłe),
 • dodatkowe studia lub kursy z zakresu ekonomii, finansów lub zarządzania,
 • doświadczenie w prowadzeniu prac B+R zakończonych wdrożeniami,
 • doświadczenie w pracy w firmie wysokich technologii, startup-ie lub funduszach VC,
 • doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony od 1 do 3 lat z możliwością przedłużenia,
 • bogaty pakiet benefitów pozapłacowych m.in.: Pracowniczy Program Emerytalny, opieka medyczna, możliwość grupowego ubezpieczenia na życie, dofinansowanie do wypoczynku, stacjonarny i e-learningowy kurs j. angielskiego, zajęcia Zdrowy kręgosłup w pracy,
 •  możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach i kursach,
 •  dobrą atmosferę i przyjazne środowisko pracy.

 


Wymagane dokumenty

CV i list motywacyjny