Umowa o pracę - Specjalista inżynieryjno – techniczny w Zespole Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy Józefów k Otwocka, Polska 27 lutego 2019

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej jest instytutem badawczym Państwowej Straży Pożarnej, nadzorowanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nieprzerwanie od 40 lat stanowi zaplecze naukowe, badawcze, rozwojowe wiedzy technicznej w obszarze kształtowania właściwego poziomu bezpieczeństwa w ochronie przeciwpożarowej, zarządzaniu kryzysowym, ochronie ludności oraz w obronie cywilnej. Wiele prac jest realizowanych w ramach współpracy z różnymi ośrodkami naukowymi, przedstawicielami świata biznesu oraz dostawcami rozwiązań technologicznych – mają one charakter interdyscyplinarny, a efekt końcowy w postaci wyników badań wykorzystywany jest w celowym i racjonalnym zarządzaniu bezpieczeństwem powszechnym, ale przede wszystkim ma zastosowanie praktyczne. Wdrożenie wyników prac oraz transfer technologii służą nie tylko Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej RP czy Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale także przedsiębiorcom i producentom. W związku z ciągłym rozwojem Instytut poszukuje kandydatów na różne stanowiska. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Umowa o pracę - Specjalista inżynieryjno – techniczny w Zespole Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych

Podstawowe obowiązki:

 • Prowadzenie badań z zakresu urządzeń i środków gaśniczych,
 • Udział w realizacji prac badawczych własnych,
 • Pomiary i badania na potrzeby ekspertyz,
 • Tworzenie nowych stanowisk badawczych i usprawnianie istniejących,
 • Dbanie o rozwój własny nakierowany na zdobycie stopnia naukowego.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne (kierunki:  inżynieria bezpieczeństwa pożarowego, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn, inżynieria i gospodarka wodna,  inżynieria chemiczna i procesowa, chemia  lub pokrewne),
 • 2 lata doświadczenia zawodowego,
 • Znajomość zagadnień metrologicznych oraz obsługi wyposażenia pomiarowego,
 • Umiejętność pracy z normami i/lub standardami,
 • Umiejętność czytania rysunków technicznych,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2,
 • Znajomość Ms Office,
 • Samodzielność, kreatywność, zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność pracy
  w zespole.

Mile widziane:

 • Znajomość drugiego języka obcego np. niemieckiego, doświadczenie w

  pracy w akredytowanym  laboratorium badawczym projektach naukowo-badawczych krajowych  i/lub międzynarodowych, modyfikacji i opracowywaniu metodyk badawczych oraz stanowisk badawczych


Oferujemy

 • Ciekawą pracę,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Wsparcie merytoryczne,
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Pakiet medyczny,
 • Pakiet sportowo-rekreacyjny.

Wymagane dokumenty

Cv, list motywacyjny. W przypadku przekazania przez Pana/Panią danych osobowych wykraczających poza zakres danych wynikających z przepisów Kodeksu pracy prosimy o dodanie w dokumentach aplikacyjnych poniższej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Józefowie, ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów”. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanym dalej RODO informuję, że: 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Józefowie, ul. Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów. 2. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, adres e-mail: iod@cnbop.pl. Tel. 22 769 33 63. 3. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie: • art. 6 ust 1 lit c RODO (wypełnienie przez Administratora ciążących obowiązków prawnych) w związku z 221 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy, • zgody, art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku przekazania przez Pana/Panią danych osobowych wykraczających poza zakres danych wynikających z przepisów Kodeksu pracy. 4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, którzy wspierają prowadzony proces rekrutacji oraz dostawcy usług prawnych i doradczych. 5. Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu do momentu zakończenia procesu rekrutacji (nie dłużej niż 3 miesiące), lub do czasu cofnięcia zgody. Po zakończeniu rekrutacji zgłoszenia aplikacyjne niewybranych kandydatów zostaną zniszczone. Możemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe (imię, nazwisko, dane o wykształceniu oraz o uprawnieniach i kwalifikacjach) zawarte w Kwestionariuszu rekrutacyjnym tworzonym przez nas na potrzeby procesu rekrutacyjnego w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. 6. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia danych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. 7. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych ma Pan/Pani prawo do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy Pan/Pani uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa podania danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w szerszym zakresie niż wynika z Kodeksu pracy jest dobrowolne i nie jest konieczne.