Umowa o pracę - Specjalista inżynieryjno-techniczny
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii Warszawa, Polska 3 lipca 2018

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii jest instytucją prowadzącą działalność badawczą, szkoleniową i usługową na rzecz resortu Obrony Narodowej oraz innych instytucji państwowych. Dysponujemy nowoczesną bazą laboratoryjną oraz pracownikami naukowymi o wysokich kwalifikacjach. Obecnie do oddziału w Warszawie poszukujemy pracownika na stanowisko:

Umowa o pracę - Specjalista inżynieryjno-techniczny

Pracownia Immunologii Doświadczalnej

Zatrudniona osoba zajmować się będzie badaniem mechanizmów reakcji zapalnych, ze szczególnym uwzględnieniem roli cytokin i białek z rodziny receptorów purynergicznych, w przebiegu różnorodnych chorób.

Wymagania

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego w zakresie kierunków medycznych: biotechnologii, biologii, farmacji, analityki medycznej lub innych nauk pokrewnych;
 • Dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Dokładności i bardzo dobrej organizacji czasu pracy;
 • Umiejętności efektywnej komunikacji i pracy w zespole.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Znajomość podstawowych technik stosowanych w hodowlach komórkowych;
 • Znajomość podstawowych technik laboratoryjnych w dziedzinie genetyki i biologii molekularnej (analiza DNA, RNA, białek);
 • Dotychczasowa aktywność naukowa (publikacje, udział w konferencjach naukowych).

Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Perspektywa podjęcia studiów doktoranckich od października 2018 r.;
 • Możliwość rozwoju w gronie profesjonalistów;
 • Miłą atmosferę pracy.

Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny, dyplom ukończenia szkoły wyższej