Umowa o pracę - specjalista inżynieryjno-techniczny
Uniwersytet Warszawski Ludwika Pasteura 5, Warszawa, Polska 5 października 2017

Zakład Biofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Umowa o pracę - specjalista inżynieryjno-techniczny

Do obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało zabezpieczenie bieżącej działalności laboratoriów biofizycznych oraz obsługa techniczna dwóch grup badawczych, w szczególności:

·         Zabezpieczenie od strony technicznej i porządkowo-organizacyjnej bieżącej działalności badawczej:

  • kontrola zapasów odczynników, materiałów zużywalnych i drobnych akcesoriów, pomoc przy zakupie aparatury badawczej;
  • kontrola sprawności urządzeń oraz kontakty z serwisem w przypadku konieczności sprawdzenia stanu urządzeń.

Wymagania

  • Kandydaci powinni posiadać wykształcenie zawodowe wyższe o profilu biofizycznym, biologicznym, chemicznym, biochemicznym, fizycznym lub pokrewnym.
  • Atutem będzie udokumentowane doświadczenie w pracy laboratoryjnej.

Oferujemy

  • Umowy o pracę: najpierw na czas określony, a potem na nieokreślony,
  • Miejsce pracy w nowoczesnym laboratorium naukowym na prestiżowej uczelni.

Wymagane dokumenty

list motywacyjny, życiorys, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe, ankieta osobowa (z adresem poczty elektronicznej do korespondencji), oświadczanie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych