Umowa o pracę - Specjalista inżynieryjno-techniczny
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy Kolektorska 4, Warszawa, Polska 28 lipca 2017
Umowa o pracę - Specjalista inżynieryjno-techniczny
 1. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych zgodnie z profilem działalności Zakładu Ekotoksykologii;
 2. prowadzenie hodowli organizmów Zakładu Ekotoksykologii;
 3. nadzór nad wybraną aparaturą;
 4. upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
 5. wykonywanie analiz, badań laboratoryjnych, ocen, ekspertyz;
 6. tworzenie raportów i opracowań.

Wymagania

 1. co najmniej wyższe wykształcenie w dziedzinach nauk biologicznych lub przyrodniczych, ze specjalizacją zoologii bezkręgowców;
 2. minimum dwuletnia praktyka zawodowa w pracy laboratoryjnej;
 3. znajomość systemu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej;
 4. bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 5. biegła znajomość oprogramowania MS Office 2013;
 6. zainteresowanie pracą naukowo-badawczą, umiejętność analitycznego myślenia, rzetelność, odpowiedzialne podejście do pracy, samodzielność, dobra organizacja pracy;
 7. znajomość specyfiki instytutów badawczych.

Oferujemy

 1. atrakcyjne warunki zatrudnienia;
 2. pracę w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole;
 3. możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 4. elastyczny czas pracy.

Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny