Umowa o pracę - Specjalista – gł. specjalista do Sekcji Planowania i Analiz
Specjalista – gł. specjalista do Sekcji Planowania i Analiz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Nowoursynowska, Warszawa, Polska 4 lipca 2018

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE

poszukuje kandydata na stanowisko – specjalisty – gł. specjalisty do Sekcji Planowania i Analiz

 

Miejsce pracy:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ul. Nowoursynowska 166

02-787 WARSZAWA

Umowa o pracę - Specjalista – gł. specjalista do Sekcji Planowania i Analiz
 • Przygotowywanie analiz ekonomicznych dotyczących Uczelni i jednostek organizacyjnych
 • Przygotowywanie i opiniowanie zmian w wewnętrznym systemie rozliczeń finansowych
 • Opiniowanie przydatności systemów gromadzenia i przetwarzania danych na Uczelni pod kątem przydatności dla potrzeb analiz
 • Monitorowanie i rozliczanie kosztów eksploatacyjnych budynków Uczelni na podstawie faktur wystawianych przez firmy dostarczające media techniczne

Wymagania

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe, preferowane matematyczne, fizyczne, informatyczno-ekonometryczne, statystyczno-ekonometryczne, ekonomiczne,
 • minimum 3 lata stażu pracy,
 • znajomość zasad i przepisów z zakresu rachunkowości,
 • doświadczenie w zakresie analizy ekonomiczno-finansowej,
 • doświadczenie na stanowisku związanym z samodzielną analizą danych,
 • doświadczenie w pracy z systemami finansowo-księgowymi,
 • bardzo dobra znajomość programu MS Excel (z elementami VBA),
 • znajomość MS Word, MS PowerPoint oraz MS Outlook,
 • nastawienie na optymalizację/rozwój dostępnych narzędzi,
 • spostrzegawczość, umiejętność wyciągania wniosków,
 • dokładność i rzetelność,
 • sumienność i terminowość,
 • samodzielność w działaniu,

Warunki pożądane:

 • znajomość zagadnień związanych z wdrażaniem systemów zarządzania i kontroli
 • doświadczenie w sektorze szkolnictwa wyższego

Oferujemy

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na pełny etat na czas określony, z możliwością przedłużenia

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do dnia 18 lipca 2018 r.  na adres:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Biuro Spraw Osobowych

ul. Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

z dopiskiem: „Rekrutacja – Sekcja Planowania i Analiz”

albo w formie elektronicznej na adres e-mail: dso@sggw.pl (z podaniem tematu wiadomości: Rekrutacja SPiA)

Prosimy o załączenie w CV oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez SGGW danych osobowych do celów rekrutacji.
Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na w/w  stanowisko przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwana dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą  do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl.

Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.