Umowa o pracę - Specjalista ds. żywienia drobiu
Biofeed sp. z o.o. Jesionowa 17 lipca 2018

BIOFEED to polski producent pasz, premiksów, koncentratów i dodatków dla zwierząt hodowlanych. Nasze doświadczenie i dbałość o wysoką jakość produktu przekłada się na zadowolenie klientów i ich wyniki produkcyjne. W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy specjalisty ds. żywienia drobiu.

Umowa o pracę - Specjalista ds. żywienia drobiu


Region: łódzkie, świętokrzyskie, mazowieckie, pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie

Zakres obowiązków:

  • sprzedaż bezpośrednia i promocja produktów Firmy adresowanych do hodowców drobiu / premiksy, koncentraty, dodatki i surowce /

  • sporządzanie dawek żywieniowych zgodnie z zapotrzebowaniem Klientów

  • doradztwo w zakresie hodowli drobiu

Wymagania

  • doświadczenia w branży żywieniowej zwierząt gospodarskich lub wykształcenia kierunkowego (zootechnika, weterynaria, rolnictwo)

  • dobrej znajomości środowiska drobiarskiego na powierzonym terenie

  • zaangażowania i konsekwencji w działaniu.

  • znajomość obsługi programu Bestmix będzie dodatkowym atutem


Oferujemy


  • wsparcie merytoryczne i szkolenia rozwojowe

  • niezbędne narzędzia pracy (samochód, telefon, komputer, program żywieniowy – Bestmix)

  • atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe oraz premie od sprzedaży

CV opatrzone poniższą zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesyłać na adres t.barber@biofeed.pl tel. +48 722 070 190

 

CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów którzy nie wyrazili na to zgody nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy.

Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BIOFEED Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Jesionowej 28, miejscowość Rajkowy; 83-130 Pelplin, wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305450, REGON: 220596376 NIP: 5932524603, kapitał zakładowy: 360 500,00 ZŁ, zawartych w dostarczonych materiałach rekrutacyjnych na potrzeby: obecnego □ przyszłych procesów rekrutacji.

Równocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku przez BIOFEED Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Jesionowej 28, miejscowość Rajkowy; 83-130 Pelplin, wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305450, REGON: 220596376 NIP: 5932524603, kapitał zakładowy: 360 500,00 ZŁ, zawartego w dostarczonych materiałach rekrutacyjnych na potrzeby obecnego i przyszłych procesów rekrutacji.

Uwzględniając fakt iż w ramach procedury naboru wykorzystuje się dane osobowe BIOFEED Sp. z o.o. (z siedzibą na ul. Jesionowej 28, Rajkowy, 83-130 Pelplin, ) niniejszym informuje Państwa o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych osobowych: (i) Administratorem Państwa danych osobowych jest BIOFEED Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Jesionowej 28, Rajkowy, 83-130 Pelplin zwana dalej „Administrator”; (ii) Dane osobowe będą przetwarzane przez BIOFEED Sp. z o.o. w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO w celu: podjęcia działań przed zawarciem umowy której stroną jest osoba, a której dane dotyczą, i/lub wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; (iii) Zakres przetwarzanych danych: dane niezbędne do przeprowadzania naboru względnie zawarcia umowy o pracę; (iv) Dane zbierane są w celu: przeprowadzania naboru względnie zawarcia umowy o prace; (v) Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne dla przeprowadzenia naboru; (vi) dane będą przechowywane przez okres w/w, (chyba że ich dłuższa retencja wynika z wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych); (vii) dane nie będą profilowane automatycznie; (vii) Dane nie będą przekazywane zagranicę w tym do Państw trzecich (tj. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Przysługują Państwu w szczególności następujące prawa: (1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, (2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne, (3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych, (4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, (5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi, (6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu, (7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO, (8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), (9) prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na przetwarzaniu danych. Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt bezpośrednio z pracownikiem Biofeed sp. z o.o., lub poprzez e-mail: iod/et/biofeed.pl lub poprzez kontakt pocztą tradycyjną z BIOFEED Sp. z o.o. na adres ul. Jesionowa 28, Rajkowy, 83-130 Pelplin.


Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny