Umowa o pracę - Specjalista ds. ubezpieczeń rolnych
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Henryka Raabego 13, Warszawa, Polska 22 czerwca 2018
 • działamy w formie prawnej Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, z nazwą własną „TUW”, która jest alternatywą dla innej formy – Spółki Akcyjnej,
 • działamy pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego – jak wszystkie Zakłady Ubezpieczeń w Polsce,
 • nie mamy zewnętrznych właścicieli, czyli akcjonariuszy, nikt na naszej działalności nie zarabia,
 • działamy non profit czyli nie kierując się osiągnięciem zysku,
 • wszystkie zasady naszego funkcjonowania określa Statut „TUW”,
 • naszą najwyższą władzą jest Walne Zgromadzenie Członków,
 • ubezpieczamy naszych Członków, to Oni tworzą nasze Towarzystwo,
 • zajmujemy się wszystkimi rodzajami umów ubezpieczeń majątkowych,
 • nie korzystamy z płatnej, komercyjnej reklamy,
 • mamy świetnych fachowców i serdeczny stosunek do naszych Członków
Umowa o pracę - Specjalista ds. ubezpieczeń rolnych

 • merytoryczny nadzór w zakresie zawierania umów ubezpieczenia
 • analiza ofert ubezpieczeniowych
 • współpraca z biurami ubezpieczeń w Centrali jak i w terenie
 • opracowywanie projektów, wytycznych i instrukcji w zakresie ubezpieczeń rolnych (uprawy i zwierzęta)

Wymagania

 • wykształcenie wyższe, preferowany kierunek rolnictwo, ubezpieczenia, prawo (lub rozpoczęte studia na wymienionych kierunkach),
 • umiejętność opracowywania projektów ogólnych warunków ubezpieczeń, dokumentów ubezpieczeniowych oraz taryf składek, metod i sposobów ich kwotowania, a także opracowywania projektów instrukcji, regulaminów itp.,
 • umiejętność współpracy z ludźmi, łatwość nawiązywania kontaktów,
 • biegła obsługa komputera (MS Office, aplikacje internetowe),
 • dobra organizacja pracy,
 • gotowość do ciągłego doskonalenia umiejętności, podnoszenia kwalifikacji, dyspozycyjność i dobra organizacja pracy

Oferujemy

 • dobre warunki zatrudnienia
 • ciekawą pracę
 • świadczenia socjalne

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko specjalista ds. ubezpieczeń rolnych”

Jeżeli kandydat chce uczestniczyć również w przyszłych rekrutacjach, prośba o dołączenie dodatkowej zgody:

„Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” moich danych osobowych  na potrzeby przyszłych rekrutacji”

Obowiązek informacyjny:

a) administratorem danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”
z siedzibą w Warszawie, ul. H. Raabego 13, 02-793 Warszawa;

b) w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  IOD@tuw.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;

c) dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w rekrutacji na podstawie przesłanego CV
i wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”;

e) dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od zakończenia rekrutacji lub w przypadku wyrażenia stosownej zgody do czasu udziału w przyszłych rekrutacjach bądź cofnięcia w tym zakresie zgody na przetwarzanie danych;

f) posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;

g) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

h) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.


Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny