Umowa o pracę - Specjalista ds systemów jakości
Zakład Mięsny POLSKAMP sp zo.o. Duchnów, Wiązowna, Polska 22 września 2017

Zakład przetwórstwa mięsa drobiowego specjalizujący się w produkcji MOM, mięsa mielonego, surowych wyrobów mięsnych.

Umowa o pracę - Specjalista ds systemów jakości

– samodzielność

– umiejętność pracy w zespole

– asertywnośćć 

– szybkość uczenia się

– książeczka do celów sanitarno -epidemilogicznych

Wymagania

· Dobra znajomość systemu HACCP oraz GMP/GHP

· Znajomość przepisów prawa żywnościowego

· Umiejętność przeprowadzania auditów wewnętrznych HACCP

· Doświadczenie w organizowaniu szkoleń z systemu HACCP

· Znajomość systemu BRC/IFS będzie dodatkowym atutem

· Przeprowadzanie analiz mikrobiologicznych szybkimi testami do badań mikrobiologicznych

· Współpraca z laboratoriami zewnętrznymi w zakresie zlecania badan mikrobiologicznych i fizykochemicznych

· Przygotowywanie rocznych planów badań oraz szkoleń dla Urzędowej Kontroli Żywności

· Reprezentowanie zakładu w czasie Urzędowych Kontroli Żywności oraz nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych

· Przeprowadzanie analiz fizykochemicznych na analizatorach INFALAB, FOSS

· Przeprowadzanie auditów u dostawców

· Doświadczenie we wprowadzaniu działań korygujących i zapobiegawczych

· Doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji jakościowej i produkcyjnej

· Umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku

· Prawo jazdy kategorii B 

 


Oferujemy

– pracę od poniedziałku do piątku

– 8 – godzinny dzień pracy

– stabilność zatrudnienia


Wymagane dokumenty

Cv, list motywacyjny