Umowa o pracę - Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Specjalista ds. rozwoju zawodowego Chodakowska 19/31, Warszawa, Polska 11 lipca 2018

Uniwersytet SWPS to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interdyscyplinarne studia społeczno-humanistyczne w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach – studia I i II stopnia, jednolite magisterskie, doktoranckie oraz podyplomowe. Od 21 lat uczelnia jest jednym z najważniejszych ośrodków studiów psychologicznych w kraju.

Nasz zespół tworzy ponad 1350 osób – pracowników naukowo-dydaktycznych i pracowników administracji. Zapewniamy system atrakcyjnych benefitów pracowniczych – opiekę medyczną, system ubezpieczeń i świadczeń socjalnych, zniżki w obiektach sportowych i na przejazdy kolejowe, a także możliwość podjęcia studiów na preferencyjnych warunkach.

W związku z dynamicznym rozwojem uczelni, poszukujemy kandydatów na stanowisko:

SPECJALISTA/KA DS. ROZWOJU ZAWODOWEGO

Umowa o pracę - Specjalista ds. rozwoju zawodowego
 • Wspieranie studentów/ek i absolwentów/ek w rozwoju zawodowym: diagnoza kompetencji oraz potencjału, przekazywanie informacji nt. rynku pracy, możliwych ścieżek edukacyjnych, prowadzenie rozmów doradczych, symulacji rozmów kwalifikacyjnych, prowadzenie warsztatów z tego obszaru, przygotowywanie tekstów z tego obszaru;
 • Wyszukiwanie informacji istotnych dla rozwoju zawodowego studentów/ek Uniwersytetu SWPS oraz rozwoju Biura Karier;
 • Organizacja szkoleń, spotkań, eventów, targów pracy;
 • Prowadzenie komunikacji ze studentami/kami, absolwentami/kami za pośrednictwem mediów społecznościowych: Facebook, LinkedIn, strona www i in.;
 • Nawiązywanie relacji z organizacjami/instytucjami/firmami w celu pozyskiwania ofert pracy/praktyk/staży/wolontariatu dla studentów/ek Uniwersytetu SWPS;
 • Kontakt z kadrą dydaktyków oraz przedstawicielami innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu SWPS;
 • Prowadzenie dokumentacji pracy: dokumentacja szkoleń, spotkań, przygotowywanie raportów, protokołów.

Wymagania

 • Minimum rocznego doświadczenia w pracy doradcy/doradczyni zawodowego/zawodowej;
 • Doświadczenia w prowadzeniu szkoleń/warsztatów – ukończona szkoła/kurs trenerski;
 • Wykształcenia wyższego magisterskiego na kierunku: psychologia, socjologia, pedagogika, doradztwo zawodowe lub studia podyplomowe dotyczące problematyki rynku pracy (np. zawodoznawstwo) bądź doradztwa zawodowego;
 • Zainteresowania rynkiem edukacyjnym oraz rynkiem pracy zarówno polskim jak i międzynarodowym;
 • Znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca pracę w tym języku podczas spotkań indywidualnych oraz grupowych ze studentami;
 • Doświadczenia pracy projektowej, szczególnie w obszarze organizacji procesów rozwojowych;
 • Dobrej znajomości programów MS Office, przede wszystkim Word, Excel i Power Point, mile widziana znajomość programów typu: Canva, Gimp etc.;
 • Bardzo wysokich kompetencji komunikacyjnych;
 • Umiejętności pracy w zespole;
 • Chęci wspierania innych w rozwoju;
 • Gotowości do pracy w soboty (od czasu do czasu).

Oferujemy

 • Możliwość rozwoju kompetencji szczególnie w obszarze pracy z różnymi narzędziami służącymi do diagnozy potencjału zawodowego;
 • Możliwość pracy w dynamicznym środowisku wymagającym ciągłego rozwoju i ciekawości świata; lub aktualizowania wiedzy zgodnie z obowiązującymi trendami;
 • Możliwość współpracy z interesującym otoczeniem zewnętrznym poprzez udział w wydarzeniach kierowanych do pracowników biur karier: spotkania instytucji rynku pracy, spotkania branży HR itp. ;
 • Możliwość realizowania własnych inicjatyw związanych z obszarem pracy i wpisujących się w strategię jednostki;
 • Dostęp do biblioteki uniwersyteckiej;
 • Benefity pozapłacowe zgodnie z regulaminem pracowniczym;

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego zawierającego opis jednej z usług oferowanych przez Biuro Karier (np. indywidualnego doradztwa zawodowego, warsztatów, spotkania z pracodawcą etc.) na adres praca@swps.edu.pl z dopiskiem w temacie: „specjalista ds. rozwoju zawodowego” – termin nadsyłania zgłoszeń do 15.08.2018 r.

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli i podpisanie.

Przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. Administratorem danych jest Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą
  w Warszawie, ul. Chodakowska 19/31, (03 – 815) Warszawa.
 2. Dane będą przetwarzane:
 1. w celu realizacji rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO (zgoda na przetwarzanie);
 2. w celach dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f (prawnie uzasadniony interes administratora).
 3. dla potrzeb przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie).
 1. Okres przechowywania danych:
 1. do chwili przedawnienia roszczeń (12 miesięcy, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego na podstawie kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej);
 2. do chwili wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku przetwarzania dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
 1. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Zmiany proszę kierować pod adres praca@swps.edu.pl.
 3. Posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy określające sposób przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 4. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw należy kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@swps.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres Uniwersytetu SWPS.

Ponadto nasz Inspektor udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz rozpatrzy każdą ewentualną skargę dotyczącą przetwarzania Państwa danych.

Jeśli chce Pani/Pan podać dodatkowe dane, informujemy że firma SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny będzie mogła je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Pani/Pana dobrowolnej zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny moich danych osobowych dostarczonych przeze mnie za pomocą niniejszego formularza oraz danych zawartych w załączonej dokumentacji aplikacyjnej dla potrzeb rekrutacji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.