Umowa o pracę - specjalista ds. produkcji zwierzęcej
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO w BRWINOWIE ODDZIAŁ w RADOMIU Chorzowska 16/18, 26-600 Radom, Polska 10 maja 2019

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu ul. Chorzowska 16/18,26-600 Radom,

Umowa o pracę - specjalista ds. produkcji zwierzęcej

·    

pr                        praca administracyjno – biurowa przy komputerze      

pr                         przygotowywanie materiałów szkoleniowych w obszarze rolnictwa,  

.    wyjazdy służbowe krajowe i zagraniczne

·     udział w realizacji krajowych i zagranicznych programach wspierania rozwoju rolnictwa, upowszechnianie informacji i innowacji z zakresu rolnictwa i prowadzenie szkoleń

 

Wymagania

·         wykształcenie wyższe na kierunkach : zootechnika, rolnictwo, ekonomika rolnictwa lub inny kierunek studiów wyższych , obejmujące przedmioty z dziedziny nauk rolniczych w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS,

·         dodatkowe uprawnienia w zakresie doradzania w rolnictwie potwierdzone certyfikatami bądź zaświadczeniami,

·         umiejętność pisania pism urzędniczych,

·         znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych,

·         sumienność, dokładność w wykonywaniu zadań, umiejętność pracy w zespole


Oferujemy

·         zatrudnienie przy projektach zagranicznych,


Wymagane dokumenty

CV. LIST MOTYWACYJNY