Umowa o pracę - Specjalista ds. Ochrony Środowiska
DEDRA-EXIM Sp. z o.o. Pruszków, Polska 20 listopada 2018

DEDRA-EXIM Sp. z o.o.

Dystrybutor narzędzi ręcznych i elektronarzędzi

Umowa o pracę - Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • kontrolę i rozliczanie wywozu odpadów (złom elektryczny, elektroniczny, akumulatory, tworzywa sztuczne, itp),
 • współpracę z podmiotami odbierającymi odpady oraz przejmującymi obowiązki wynikające z przepisów,
 • dopełnianie obowiązków wynikających z ustaw z zakresu Ochrony Środowiska (m.in. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, gospodarce opakowaniami, wprowadzaniu gazów lub pyłów do powietrza) – raporty, rejestracje itp.,
 • nadzór nad dokumentacją dotyczącą Ochrony Środowiska – REACH, MSDS, EUTR, RoHS,
 • nadzór nad zakupem i rozliczaniem ekwiwalentu CO2,
 • dopełnianie obowiązków wynikających z przepisów w zakresie składowania odpadów (oleje, czynniki chłodnicze),
 • monitorowanie przepisów w zakresie zmian w obszarze Ochrony Środowiska,
 • współpracę ze specjalistą ds. BHP w zakresie polityki firmy w obszarze Ochrony Środowiska,
 • kontrolę i rozliczanie odpadów wynikających z wprowadzania produktów na rynki zagraniczne,
 • raporty dotyczące ochrony środowiska w tym raporty zagraniczne dotyczące Czech, Słowacji, Łotwy, Rumunii.

Wymagania

Oczekujemy: 

 • wykształcenia wyższego inżynieryjnego (wskazane: Ochrona Środowiska),
 • dokładności i terminowości przy wykonywaniu powierzonych zadań,
 • znajomości przepisów dotyczących ochrony środowiska (rozporządzenia, ustawy etc.), w szczególności: Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Ustawy o bateriach i akumulatorach w 24 kwietnia 2009 r., Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej z dnia 11 maja 2001 r. oraz o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 lipca 2013,
 • doświadczenia, min. 2 letniego w zakresie gospodarki odpadami (składowanie, utylizacja),
 • doświadczenia w tworzeniu i składaniu wymaganych raportów do WIOŚ, GUS, Urząd Marszałkowski,
 • znajomości Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, rozporządzenia 1907/2006 REACH; tworzenie kart MSDS,
 • dobrej znajomości języka angielskiego.

Oferujemy

Osobie zatrudnionej oferujemy:

 • pracę w polskiej spółce z dwudziestosiedmioletnim doświadczeniem,
 • interesujący zakres obowiązków i możliwość sprawdzenie swoich umiejętności na wymagającym rynku,
 • szereg wyzwań realizowanych w świetnej atmosferze wspólnie z zaangażowanym zespołem,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • stabilne warunki zatrudnienia,

Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny