Umowa o pracę - specjalista ds. oceny wartości użytkowej krów mlecznych
POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA I PRODUCENTÓW MLEKA Żurawia 22, Warszawa, Polska 22 maja 2017
 • Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie jest jedynym pełnoprawnym reprezentantem środowiska hodowców bydła i producentów mleka w Polsce.
 • Utworzona została w 1995 roku na skutek oddolnego ruchu hodowców bydła i producentów mleka, którym przyświecała idea decentralizacji i pełnego uspołecznienia hodowli w Polsce.
 • Jest organizacją niezależną, dobrowolną i samorządną zrzeszającą w swoich szeregach ponad 11.000 członków skupionych w związkach regionalnych i rasowych. Są to hodowcy indywidualni, gospodarstwa państwowe, spółki Skarbu Państwa i prywatne, gospodarstwa spółdzielcze i dzierżawione.

Od dnia 1 lipca 2006 r. Polska Federacja ma swoją reprezentację we wszystkich województwach w kraju.
Jest członkiem Międzynarodowego Komitetu do Spraw Oceny Użytkowości Zwierząt (ICAR), Światowej Federacji Holsztyńsko-Fryzyjskiej (WHFF) oraz Europejskiej Konfederacji Holsztyńskiego Bydła Czarno-Białego i Czerwono-Białego (EHRC).Od 1 lipca 2004 roku Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie jest jedynym w Polsce podmiotem upoważnionym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia ksiąg dla bydła hodowlanego ras mlecznych.

Od 1 lipca 2006 roku Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie przejęła realizowanie zadań z zakresu oceny wartości użytkowej bydła. Rozporządzenie MRiRW z dnia 30 listopada 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt, w § 1 pkt 1 opisuje szczegółowo nasze obowiązki. Natomiast art.7 ust.1 pkt. 1-6i 10 ustawy organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich wskazuje zasady prowadzenia oceny wartości użytkowej.

Od 1 lipca 2007 roku Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie przejęła realizowanie zadań z zakresu oceny typu i budowy pierwiastek i krów ras mlecznych.

Umowa o pracę - specjalista ds. oceny wartości użytkowej krów mlecznych
 • Specjalista z doświadczeniem w zakresie produkcji zwierzęcej i hodowli bydła mlecznego.
 • Praca biurowa połączona z wyjazdami w teren.

 

Wymagania

 • Wymagane doświadczenie praktyczne w pracy ze zwierzętami – najlepiej wyniesione z pracy we własnym/rodzinnym gospodarstwie.
 • Znajomość języków obcych  – preferowany angielski – na poziomie umożliwiającym samodzielne prowadzenie konwersacji i korespondencji. Poziom zaawansowania będzie weryfikowany w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Mile widziana znajomość innych języków np. francuski czy niemiecki.
 • Znajomość obsługi programów do zarządzania stadem bydła mlecznego.
 • Umiejętność pracy w zespole. Zaangażowanie w realizowane zadania.
 • Dyspozycyjność – praca wymaga wyjazdów na spotkania na terenie Polski.

Oferujemy

 • Po pomyślnym zakończeniu okresu próbnego oferujemy pracę na cały etat w oparciu o umowę o pracę.

Wymagane dokumenty

CV wraz z listem motywacyjnym opisującym dotychczasowe doświadczenia zawodowe.