Umowa o pracę - Specjalista ds. obsługi zamówień publicznych Telewizja
Specjalista ds. obsługi zamówień publicznych Telewizja TVP S.A., Woronicza, Warszawa, Polska 9 maja 2017

Telewizja Polska S.A. poszukuje kandydatek i kandydatów zainteresowanych pracą w Ośrodku – TVP Technologie

Umowa o pracę - Specjalista ds. obsługi zamówień publicznych Telewizja
 • prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniami realizowanymi przez Dział Koordynacji Inwestycji i Usług, w tym dokumentacji związanej z prowadzonymi przez Ośrodek – TVP Technologie postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego,
 • prowadzenie harmonogramów  realizacji zakupów,
 • koordynowanie przebiegu procesów zmierzających do udzielania zamówień,
 • obsługa procesu zawierania umów.

Wymagania

 • wyższego wykształcenia (co najmniej tytuł licencjata),
 • umiejętności efektywnego funkcjonowania w pracy związanej z presją czasu i wielością prowadzonych zadań,
 • umiejętności wpływania na innych oraz skutecznego egzekwowania zobowiązań od współpracowników i uczestników koordynowanych spraw, w ramach obowiązującej kultury organizacyjnej,
 • orientacji w szeroko rozumianej terminologii informatycznej,
 • biegłej  obsługi komputera w zakresie popularnych programów biurowych,
 • odpowiedzialności, wewnętrznej motywacji do pracy,
 • bardzo dobrej organizacji pracy.
Dodatkowymi atutami będą:
 • wykształcenie w zakresie administracji lub ekonomiczne,
 • znajomość przepisów prawa związanych z zamówieniami publicznymi,
 • doświadczenie w pracy na stanowiskach w administracji lub związanych z administracyjnym wsparciem projektów i zamówień publicznych,
 • znajomość systemu SAP w obszarach modułów: gospodarka materiałowa, środki trwałe, controlling.

Oferujemy

 • zatrudnienie na umowę cywilnoprawną,
 • możliwość rozwoju w ramach Spółki,
 • pracę w profesjonalnym i zgranym zespole.
Osoby zainteresowane naszą ofertą zapraszamy do udziału w rekrutacji i przesłanie do 17 maja 2017r. swojego CV i listu motywacyjnego na adres email: rekrutacja@tvp.pl podając w tytule kod rekrutacji ”OZP/A” oraz imię i nazwisko.
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
„Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez Telewizję Polską S.A.  z siedzibą w Warszawie, przy ul. Woronicza 17, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość przysługującego mi prawa do wglądu do treści moich danych, możliwości ich poprawiania oraz, że dane osobowe przekazuję dobrowolnie”.
Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia.
Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.