Umowa o pracę - Specjalista ds. Modeli Scoringowych i Ratingowych
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Grzybowska 81, 00-811 Warszawa, Polska 10 października 2018

Bank BPS S.A. zrzeszając 357 banków spółdzielczych tworzy największe zrzeszenie banków spółdzielczych w Polsce. Ma wyjątkowy profil działalności, ponieważ łączy funkcje banku zrzeszającego oraz komercyjnego. Świadczy szeroki zakres usług dla banków spółdzielczych i równocześnie jest ich partnerem biznesowym i reprezentantem. Dodatkowo poprzez sieć liczącą ponad 40 placówek oferuje konkurencyjne produkty finansowe dla klientów korporacyjnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. Specjalizuje się w obsłudze samorządów, rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego, handlu, rzemiosła i turystyki.

Umowa o pracę - Specjalista ds. Modeli Scoringowych i Ratingowych

 • dokonywanie wyliczania odpisów Banku,
 • operacyjne używanie gotowego oprogramowania informatycznego oraz dalszy jego rozwój poprzez opisywanie oczekiwań oraz testowanie zlecanych zmian,
 • wykonywanie Stress Testów portfela kredytowego banku (tj. testy wpływu czynników zewnętrznych na wysokość odpisów Banku), według przygotowywanej metodologii.

Wymagania

 • wykształcenie wyższe lub student, preferowane kierunki: matematyka, statystyka, ekonometria, informatyka,
 • znajomość lub chęć poznania sposobu wyliczeń odpisów wg MSSF9,
 • umiejętność pisania złożonych kwerend w SQL, (Oracle) – umiejętność kluczowa,
 • znajomość lub chęć nauki programowania w języku R,
 • podstawowa umiejętność programu Excel (w zakresie filtrowania tabel, tabeli przestawnych, formuł, wykresów, wyszukiwania pionowego),
 • zdolność formułowania hipotez, wyciągania wniosków z analiz i jasnego ich przedstawiania,
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca rozumienie literatury specjalistycznej,
 • dociekliwość, zaangażowanie i orientacja na wyznaczone cele,
 • gotowość do uzupełniania wiedzy we własnym zakresie i samodzielne rozwiązywanie problemów,

Oferujemy

 • szkolenia i wspieranie rozwoju w miarę sukcesów w pracy,
 • możliwość zdobycia doświadczenia,
 • prywatną opiekę medyczną,
 •  pracę w Banku z polskim kapitałem,
 • Pracowniczy Program Emerytalny,
 • ciekawą pracę w zgranym i dynamicznym zespole,
 • możliwości zdobycia cennego doświadczenia i rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty

CV