Umowa o dzieło - Specjalista ds. Mediów Społecznościowych
Warszawa, Polska 16 października 2017
Umowa o dzieło - Specjalista ds. Mediów Społecznościowych

Z nami będziesz:

 • współtworzył i realizował strategię informacyjną i interakcji TVP Sport w mediach społecznościowych,
 • współtworzył rozwiązania dotyczące działań on-line,
 • planował i tworzył kontent do mediów społecznościowych,
 • prowadził nasze profile: FB, Twitter, Instagram,
 • współpracował z zespołem dziennikarzy TVP Sport.

Wymagania

Zapraszamy, zdolnych i wszechstronnych pasjonatów sportu z:

 • doskonałą orientacją w świecie sportu i social mediów,
 • umiejętnością sprawnego wyszukiwania informacji atrakcyjnych dla użytkowników
 • social media,

 • lekkim piórem, umiejętnością pisania i redagowania tekstów,
 • podstawowymi umiejętnościami montażu wideo (krótkich form) i edycji plików multimedialnych (mile widziane),
 • doświadczeniem w realizacji podobnych zadań (mile widziane),
 • umiejętnością organizacji pracy własnej i gotowością do codziennego zaangażowania
 • w wykonywanie zadań.


Oferujemy

 •   możliwość nawiązania trwałej współpracy po 3-miesięcznej umowie o dzieło.

 

W temacie maila prosimy o wpisanie imienia i nazwiska oraz kodu rekrutacji Sport/Gd”.

W dokumentach aplikacyjnych zamieść koniecznie oświadczenie o następującej treści: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Woronicza 17, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam,iż mam świadomość przysługującego mi prawa do wglądu do treści moich danych, możliwości ich poprawiania oraz, że dane osobowe przekazuję dobrowolnie”.

 

 


Wymagane dokumenty

CV, Do aplikacji dołącz treść/tekst w formacie Tweeta, jako odpowiedź na nasze pytanie: