Umowa o pracę - Specjalista ds. korespondencyjnej obsługi klienta
Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. Wiedza i Praktyka Sp. z o.o., Łotewska, Warszawa, Polska 28 marca 2019

Wiedza i Praktyka to firma z ponad 20 letnią historią na rynku polskim, dostawca informacji fachowej dla różnych grup zawodowych. Nasze publikacje i serwisy online na bieżąco informują odbiorców o wszelkich zmianach prawnych, skupiają najważniejsze informacje w jednym miejscu, zawiłe przepisy przedstawiają prostym językiem oraz oferują gotowe do wykorzystania narzędzia.

Umowa o pracę - Specjalista ds. korespondencyjnej obsługi klienta

Praca na tym stanowisku polega na korespondencyjnej obsłudze klienta, która trafia do nas za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej.

Główne tematy z którymi zgłaszają się do nas klienci to:

 • zamówienia
 • pytania dotyczące oferty
 • zwroty i reklamacje

 

Wymagania

 • chęć do pracy,
 • umiejętność pracy z tekstem,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • znajomość Internetu i programów z pakietu MS Office

 


Oferujemy

 • umowę o pracę po 3 miesięcznym zleceniu
 • pracę w kameralnym, sympatycznym zespole
 • wolne weekendy i jednozmianowy system pracy (8-16)
 • szkolenia i wsparcie w trakcie pracy

 

Więcej o nas dowiesz się na stronie www.wip.pl

CV prosimy wysyłać na adres rekrutacja@wip.pl w temacie „obsługa korespondencja” 

 

 


Wymagane dokumenty

Wysyłając swoje CV zgadzasz się na przetwarzanie przez Wiedzę i Praktykę sp. z o.o. Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach w celu prowadzenia rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko. Jeśli chcesz brać udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych do zgłoszenia dodaj „Zgadzam się na przetwarzanie przez firmę Wiedza i Praktyka sp. z o.o. moich danych osobowych zawartych w CV dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez firmę. . W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem rekrutacja@wip.pl Administratorem przesłanych danych osobowych jest Wiedza i Praktyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („WiP”), pod adresem ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000098264, NIP: 5261992256, numer REGON: 012725225; tel.: 22 518 29 29, e-mail: rekrutacja@wip.pl Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje CV i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 1 roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 2 lat od zakończenia procesu rekrutacyjnego Twoich danych osobowych nie będziemy przekazywać do innych firm. Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem rekrutacja@wip.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem daneosobowe@wip.pl