Umowa o pracę - Specjalista ds. inspekcji
PCBC S.A. Puławska 469, Warszawa, Polska 12 lutego 2021

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. to firma z sześćdziesięcioletnim doświadczeniem w obszarze badań wyrobów  i certyfikacji systemów zarządzania. Kierujemy się niezmiennie żelazną zasadą bezstronności, wiarygodności i rzetelności w podejmowanych działaniach. Kluczem do naszego sukcesu są pracownicy o wysokich kompetencjach i najwyższej klasy partnerzy, z którymi wspólnie realizujemy kolejne projekty.

Umowa o pracę - Specjalista ds. inspekcji

 • organizujesz i prowadzisz kontrole placów zabaw, siłowni plenerowych oraz miejsc rekreacji i sportu
 • organizujesz i prowadzisz inspekcje u producentów wyrobów użytkowych
 • prowadzisz dokumentację systemową związaną z realizowanymi procesami
 • włączasz się w procesy certyfikacji wyrobów użytkowych
 • współpracujesz z podwykonawcami w obszarze wyrobów użytkowych
 • weryfikujesz aktualność dokumentów odniesienia i przepisów prawnych związanych z prowadzonymi procesami
 • odpowiadasz za nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z klientami
 • uczestniczysz w działaniach marketingowych

Wymagania

 • wykształcenie wyższe, mile widziane o profilu technicznym lub w obszarze sportu i rekreacji
 • minimum 2 lata doświadczenia, w tym rok w obszarze inspekcji/certyfikacji wyrobów lub w obszarze produkcji / oceny / badań sprzętu sportowego
 • znajomość regulacji prawnych związanych z prowadzeniem inspekcji lub certyfikacji (PN-EN ISO/IEC 17065 lub PN-EN ISO/IEC 17020) oraz standardów branżowych
 • samodzielność, terminowość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • zaawansowana znajomość pakietu MS Office
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w prestiżowej firmie działającej 60 lat na rynku
 • realną możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
 • możliwość przystąpienia do prywatnej opieki medycznej o bogatym zakresie usług
 • Pracowniczy Program Emerytalny
 • samodzielność w wykonywaniu obowiązków
 • dostęp do platformy nauki języka angielskiego i niemieckiego, zajęcia stacjonarne
 • przyjazną atmosferę w profesjonalnym środowisku pracy

Wymagane dokumenty

CV, zapoznanie z klauzulą informacyjną RODO na stronie https://www.pcbc.gov.pl/pl/kariera