Umowa o pracę - Specjalista ds. Finansów i Kadr
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia Konstantynów Łódzki, Polska 21 czerwca 2017

Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia jest interdyscyplinarną jednostką naukową, prowadzącą prace badawcze i działalność dydaktyczną z zakresu nauk technicznych i społecznych od 1996 roku.
Centrum jest instytucją non-profit, która wszystkie wypracowane zyski reinwestuje w działalność naukową, rozpowszechnianie wyników badań i dydaktykę. W swojej dotychczasowej działalności Centrum zrealizowało liczne projekty badawcze i szkoleniowo-doradcze na zlecenie instytucji UE, podmiotów prywatnych, administracji centralnej i samorządowej.

Umowa o pracę - Specjalista ds. Finansów i Kadr

Obowiązki:

 • Bieżące wprowadzanie i aktualizowanie informacji finansowych i kadrowych na temat planowanych i ponoszonych kosztów w ramach planu finansowego CBI Pro-Akademia
 • Przygotowywanie wniosków o płatność w ramach projektów CBI Pro-Akademia, w tym wymaganych poprawek
 • Opisywanie dowodów księgowych rozliczanych w ramach projektów CBI Pro-Akademia oraz w ramach kosztów ogólnych
 • Przygotowywanie umów i aneksów do umów z pracownikami CBI Pro-Akademia
 • Bieżące aktualizowanie wiedzy na temat wytycznych kwalifikowalności wydatków w ramach projektów realizowanych przez CBI Pro-Akademia
 • Współpraca z biurem rachunkowym, w tym terminowe przekazywanie dokumentów do księgowania
 • Współpraca z instytucjami kontrolującymi sprawozdawczość finansową projektów CBI Pro-Akademia
 • Współpraca z partnerami współrealizującymi projekty CBI Pro-Akademia w zakresie sprawozdawczości finansowej
 • Sporządzanie i archiwizowanie zapisów w obszarze swojego działania

Wymagania

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie wyższe w zakresie finansów, rachunkowości, zarządzania lub pokrewnych
 • Dobra znajomość języka angielskiego (min. poziom B2)
 • Biegła znajomość obsługi komputera – środowiska Windows i pakietu Office, w tym w szczególności MS Excel
 • Znajomość zasad rachunkowości
 • Znajomość zasad rozliczania umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych
 • Umiejętność planowania finansowego
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne
 • Samodzielność
 • Chęć uczenia się i podwyższania kwalifikacji
 • Staranność

Wymagania pożądane:

 • Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków krajowych i unijnych
 • Doświadczenie w pracy w jednostkach naukowych
 • Wiedza w zakresie uregulowań prawnych związanych z wdrażaniem programów operacyjnych w ramach funduszy UE, w szczególności znajomość specyfiki rozliczania projektów
 • Praktyczna doświadczenie w prowadzeniu rachunkowości kosztów

Oferujemy

 • Wynagrodzenie na poziomie 3500 – 4000 zł brutto
 • Pracę w jednostce naukowej o ugruntowanej pozycji w kraju i zagranicą
 • Międzynarodowe i interdyscyplinarne środowisko pracy
 • Profesjonalne narzędzia
 • Dużą samodzielność w działaniu
 • Stabilne warunki pracy w oparciu o umowę o pracę

Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny