Umowa o pracę - Specjalista ds. Certyfikacji Systemów Jakości Żywności
Centrum Jakości AgroEko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Modlińska, Warszawa, Polska 1 kwietnia 2021

Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o. jest jednostką certyfikującą systemy jakości żywności m.in:

 • rolnictwo ekologiczne
 • System gwarantowanej jakości żywności (QAFP)
 • integrowana produkcja roślin
 • Pork Quality System (PQS).
Umowa o pracę - Specjalista ds. Certyfikacji Systemów Jakości Żywności

Centrum Jakości AgroEko Sp. z o.o. poszukuje samodzielnego pracownika jednostki certyfikującej. Do zadań będzie należało m.in. koordynacja prawidłowości przebiegu procesu certyfikacji w zakresie systemu rolnictwa ekologicznego, wykonywanie kontroli w zakresie rolnictwa ekologicznego, nawiązywanie relacji z producentami w celu nawiązania współpracy.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe w zakresie gospodarki rolno-spożywczej
 •  Mile widziane doświadczenie z obszaru certyfikacji systemów jakości żywności
 •  Dyspozycyjność
 •  Gotowość do pracy w bardzo ambitnym zespole
 •  Bezkonfliktowość
 •  Komunikatywność
 •  Systematyczność i dotrzymywanie terminów
 •  Znajomość języka angielskiego w stopniu przynajmniej komunikatywnym

Oferujemy

 • Program szkoleń przygotowujących do zdania egzaminu państwowego oraz rozpoczęcia pracy w charakterze Inspektora.
 • Przygotowanie do samodzielnego wykonywania kontroli w obszarze produkcji ekologicznej.
 • Pracę w miłej i przyjaznej atmosferze.
 • Stałą umowę o pracę.

W CV prosimy umieścić klauzulę:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie do celów rekrutacji teraz i w przyszłości, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).”


Wymagane dokumenty

CV i list motywacyjny na adres e-mail: sekretariat@agroeko.com.pl