Umowa o pracę - Specjalista ds. Budowlanych – nr ref. 9139
Bank Danych o Inżynierach Warszawa, Polska 18 sierpnia 2017

Klient Banku Danych o Inżynierach – Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z. o.o. udziela świadczeń zdrowotnych obejmujących swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację dorosłych osób przewlekle chorych nie wymagających hospitalizacji, którzy wymagają całodobowej, profesjonalnej pielęgnacji, rehabilitacji oraz kontynuacji leczenia.
Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z. o.o. jest spółka miejską w 100% należącą do miasta stołecznego Warszawy.

Umowa o pracę - Specjalista ds. Budowlanych – nr ref. 9139

 

 • wykonywanie szkiców roboczych rysunków budowlanych
 • wykonywanie przedmiarów i obmiarów robót budowlanych
 • kontrola jakości podstawowych robót budowlano-montażowych
 • sporządzanie kosztorysów
 • tworzenie dokumentacji technicznej
 • weryfikacja dokumentacji wykonawczej i przedmiarowej
 • nadzór i koordynacja nad wykonywanymi robotami budowlanymi
 • odbiór robót
 • uczestniczenie w postępowaniach przetargowych na roboty budowlane
 • koordynacja i realizacja działań związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych i instalacji technicznych

Wymagania

 • wykształcenie – minimum średnie budowlane, preferowane wyższe budowlane
 • staż pracy – minimum 4 lata w branży budowlanej
 • umiejętność obsługi pakietu Ms Office
 • umiejętność czytania rysunku technicznego
 • znajomość przepisów budowlanych
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy

 • zatrudnienie na umowę o prace w wymiarze pełnego etatu

Wymagane dokumenty

CV