Umowa o pracę - Specjalista ds. baz danych i GIS
Instytut Geodezji i Kartografii Modzelewskiego 27, Zygmunta Modzelewskiego, Warszawa, Polska 26 marca 2021

Instytut ma osobowość prawną; działa na podstawie przepisów o instytutach badawczych. Prowadzi badania i wykonuje prace aplikacyjne na potrzeby praktyki geodezyjnej i kartograficznej, administracji rządowej i samorządowej, ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa, planowania przestrzennego i zarządzania.
Prace badawczo rozwojowe są podstawową formą działalności IGiK. W dużej części są one wykonywane na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w formie działalności statutowej oraz projektów indywidualnych. Prace badawczo-rozwojowe są prowadzone w IGiK również na zlecenie innych instytucji i organizacji – krajowych, międzynarodowych i zagranicznych.
Oprócz prac badawczo-rozwojowych Instytut wykonuje na zasadach komercyjnych usługi badawcze oraz prace wdrożeniowe.

Umowa o pracę - Specjalista ds. baz danych i GIS

Główne zadania: • implementacja modeli pojęciowych opracowanych w postaci schematów aplikacyjnych (UML) w środowisku relacyjnych i nierelacyjnych baz danych w tym baz danych przestrzennych, • analizy przestrzenne w systemach GIS, praca z bazami danych przestrzennych, • programowanie algorytmów i przygotowywanie narzędzi umożliwiających automatyzację procesów przetwarzania danych przestrzennych. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać: – CV i list motywacyjny, – kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i znajomość języka angielskiego. Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres: praca@igik.edu.pl (z dopiskiem Centrum Geomatyki Stosowanej) do dnia 14.05.2021 r. Dodatkowe pytania dotyczące oferty prosimy kierować do dr hab. inż. Agaty Hościło: agata.hoscilo@igik.edu.pl W zgłoszeniu prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)”.

Wymagania

Wymagania:
• wykształcenie wyższe (geoinformatyka, geodezja, systemy informacji przestrzennej)
• minimum 2-letnie doświadczenie w pracy z bazami danych, znajomość języka SQL,
• doświadczenie w pracy z nierelacyjnymi bazami danych NoSQL, znajomość wybranego rozwiązania stosowanego do implementacji baz danych grafowych oraz dokumentowych,
• mile widziana znajomość zasad Semantic Web, w szczególności LinkedData,
• umiejętność programowania w językach Python / JavaScript,
• biegła znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację i czytanie branżowej literatury, czytania i tworzenia dokumentacji,
• umiejętność analitycznego i kreatywnego myślenia, krytyczne podejście,
• umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
• motywacja do szybkiego uczenia się i poszerzania kompetencji.


Oferujemy

Oferujemy:
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, zatrudnienie na pełny etat,
• elastyczny czas pracy – możliwość pracy zdalnej,
• miła i życzliwa atmosfera pracy w młodym, dynamicznym zespole,
• praca w międzynarodowym projekcie,
• gwarantowany program rozwoju zawodowego i naukowego (udział w konferencjach i szkoleniach, studiach podyplomowych, szkołach doktorskich),
• atrakcyjny pakiet socjalny (np.: dofinansowanie do zajęć sportowych, pakiet medyczny, wczasy pod gruszą),


Wymagane dokumenty

CV i list motywacyjny, – kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i znajomość języka angielskiego.