Umowa zlecenie - Specjalista ds. badań i analiz
EVALU Sp. z o.o. Warszawa, Polska 19 kwietnia 2018

EVALU Sp. z o.o.  (dawniej Agrotec Polska Sp. z o.o.) jest niezależną firmą doradczo-badawczo-szkoleniową specjalizującą się w badaniach społecznych/ewaluacyjnych o szerokiej tematyce, m.in. dot. edukacji, rynku pracy, transportu, kultury, społeczeństwa informacyjnego, rozwoju regionalnego i wiele innych. Firma działa nieprzerwanie od 2004 roku. Do lipca spółka funkcjonowała pod nazwą Agrotec Polska. Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.evalu.pl

Umowa zlecenie - Specjalista ds. badań i analiz

Wsparcie bieżącej pracy zespołu przy prowadzonych aktualnie projektach badawczych, pomoc na wszystkich etapach badania:

 • wyszukiwanie danych,
 • planowanie metodologii,
 • przygotowanie narzędzi badawczych, pomoc przy rekrutacji osób badanych,
 •   prowadzenie badań ilościowych i/lub jakościowych, analiza danych ilościowych i jakościowych,
 • tworzenie wykresów i prezentacji, pomoc przy przygotowywaniu raportów.

Konkretny zakres obowiązków zostanie wypracowany w porozumieniu z wybranymi osobami.

Wymagania

Nasze oczekiwania:

 • student/ka lub absolwent/ka, preferowane kierunki: socjologia, gospodarka przestrzenna, dopuszczane również inne kierunki,
 • znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint),
 • znajomość metod i technik badawczych,
 • doświadczenie w branży badawczej,
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych lub ewaluacyjnych,
 • znajomość SPSS,
 • znajomość oprogramowania LimeSurvey,
 • zdolności analityczne,
 • dokładność i sumienność,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • samodzielność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • chęć dokształcania się.

 

Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie w innej pracy/wolontariacie,
 • znajomość języków obcych,
 • znajomość ArcGIS/ArcMap.

 


Oferujemy

 • pracę w agencji badawczej, na stanowisku związanym z badaniami społecznymi,
 • elastyczne godziny współpracy (zakres i czas pracy ustalane indywidualnie),
 • możliwość wzięcia udziału w ciekawych badaniach (więcej informacji o realizowanych projektach na naszej stronie internetowej www.evalu.pl w zakładce aktualności i projekty),
 • nabycie wiedzy w zakresie przeprowadzania badań ewaluacyjnych.

Wymagane dokumenty

CV i list motywacyjny