Umowa o pracę - Specjalista biolog/biotechnolog
Warszawski Uniwersytet Medyczny Banacha 1b, Warszawa, Polska 6 czerwca 2017

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii

Umowa o pracę - Specjalista biolog/biotechnolog

Warszawski Uniwersytet Medyczny w związku z realizacją projektu naukowego realizowanego w ramach programu Strategmed w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii poszukuje specjalistę/kę / biologa/biotechnologa. 

Projekt badawczy dotyczy wpływu stężenia tlenu na biologię komórek glejaka oraz ich wykorzystania jako modelu do badania przesiewowego leków.

Wymagania

  • stopień doktora, magistra lub magistra/inżyniera w dziedzinie biotechnologii, biologii lub dziedzin pokrewnych,
  • doświadczenie zawodowe w przypadku kandydata ze stopniem doktora,
  • znajomość technik i doświadczenie w izolacji i hodowli komórek ludzkich lub zwierzęcych
  • znajomość technik biologii molekularnej

Mile widziane:

  • znajomość tematyki neuroonkologii,
  • wiedza teoretyczna i praktyczna umiejętność przygotowania komórek oraz posługiwania się

cytometrem przepływowym i analizą danych z cytometru,

  • umiejętność biegłego posługiwania się bazami danych literaturowych,
  • biegła znajomość języka angielskiego,
  • bardzo dobra znajomość języka polskiego.

Od kandydata ze stopniem doktora oczekiwana samodzielność oraz umiejętność pracy w zespole. Oczekiwane zaangażowanie i konieczna dyspozycyjność w pracy badawczej oraz umiejętności organizacyjne, np. koordynowanie doświadczeń, począwszy od odbioru tkanki z Kliniki, izolacji komórek z tkanki, zabezpieczenia do badań różnymi technikami, nadzorowanie płynności zamówień i częściowa opieka nad młodszymi członkami zespołu.


Oferujemy

Umowa o pracę na 25-26 miesiecy, stymulujace środowisko pracy, nowoczasne zaplecze badawcze.


Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny