Umowa o pracę - specjalista – biolog
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego Warszawa, ul. Annopol 6 11 czerwca 2019

Instytut Przemysłu Organicznego (IPO) jest instytutem badawczym realizującym prace naukowe i wdrożeniowe  w obszarach:

 • chemii i technologii środków ochrony roślin i produktów biobójczych, leków weterynaryjnych, preparatów do higieny sanitarnej, środków  pomocniczych, chemikaliów specjalnych i półproduktów
 • chemii i technologii materiałów wysokoenergetycznych
 • bezpieczeństwa chemicznego związanego z produkcją, obrotem i stosowaniem chemikaliów (REACH, GHS) oraz zagrożeń  elektrycznością statyczną
 • toksykologii i ekotoksykologii
 • właściwości fizykochemicznych substancji i mieszanin chemicznych

 

Umowa o pracę - specjalista – biolog
 • Uczestnictwo w badaniach naukowych prowadzonych przez Pracownię Procesów Biotechnologicznych, w tym w szczególności:
 • Prowadzenie prac związanych z prowadzeniem procesów fermentacyjnych

 • Dokonywanie oznaczeń z zakresu analityki mikrobiologicznej do oceny skuteczności przeciwdrobnoustrojowej nowych związków chemicznych

Wymagania

oczekiwania wobec kandydatów:

 1. wykształcenie: biologia (pożądane: ze specjalnością mikrobiologii przemysłowej) lub technologia żywienia

 2. praktyczna znajomość metod oceny czystości mikrobiologicznej produktów spożywczych i leczniczych
 3. mile widziana znajomość systemów jakości zgodnych z ISO 9001, ISO 17025
 4. mile widziana dobra znajomość języka angielskiego
 5. dobra organizacja pracy, kreatywność, rzetelność
 6. mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Oferujemy

oferujemy:

 1. stabilne zatrudnienie w instytucji o wieloletniej tradycji naukowo-badawczej i ugruntowanej pozycji na rynku

 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 3. możliwość udziału w badaniach naukowych mających wpływ na rozwój technologii
 4. dobrą atmosferę pracy
 5. fundusz socjalny i indywidualny pakiet medyczny

Wymagane dokumenty

CV