Umowa o pracę - Specjalista-analityk w Wydziale Badań i Rozwoju
POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA I PRODUCENTÓW MLEKA Żurawia 22, Warszawa, Polska 21 listopada 2017

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie jest jedynym pełnoprawnym reprezentantem środowiska hodowców bydła i producentów mleka w Polsce. Utworzona została w 1995 roku na skutek oddolnego ruchu hodowców bydła i producentów mleka, którym przyświecała idea decentralizacji i pełnego uspołecznienia hodowli w Polsce. Jest organizacją niezależną, dobrowolną i samorządną zrzeszającą w swoich szeregach ponad 11.000 członków skupionych w związkach regionalnych i rasowych. Są to hodowcy indywidualni, gospodarstwa państwowe, spółki Skarbu Państwa i prywatne, gospodarstwa spółdzielcze i dzierżawione.

Umowa o pracę - Specjalista-analityk w Wydziale Badań i Rozwoju

Podstawowym zadaniem poszukiwanej osoby będzie praca nad doskonaleniem istniejących i opracowywaniem nowych usług, świadczonych przez PFHBiPM. Specjalista będzie uczestniczył w realizacji projektów badawczo-rozwojowych, testowaniu opracowanych rozwiązań i ich wdrażaniu. We współpracy ze specjalistami z dziedziny informatyki będzie brał udział w tworzeniu aplikacji komputerowych, umożliwiających optymalne wykorzystanie rezultatów prac badawczo-rozwojowych w zarządzaniu stadem bydła mlecznego.

Wymagania

  • Wykształcenie wyższe, rolnicze, zootechniczne, weterynaryjne, informatyczne lub matematyczne.
  • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne czytanie piśmiennictwa fachowego oraz porozumiewania się.
  • Sprawne posługiwanie się programami pakietu Microsoft Office, zwłaszcza dobra znajomość programu EXCEL.
  • Kreatywność, samodzielność i skłonność do zdobywania nowych umiejętności.
  • Posiadania prawa jazdy.Pożądane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

(posiadanie jednej lub kilku z nich będzie dodatkowym atutem kandydata)  • Stopień naukowy w dziedzinie nauk rolniczych lub weterynaryjnych
  • Doświadczenie w przetwarzaniu i analizowaniu dużych zespołów danych przy pomocy wyspecjalizowanych programów statystycznych.
  • Praktyczne doświadczenie w pracy w stadzie bydła mlecznego.
  • Znajomość programów wspierających zarządzanie w stadach bydła mlecznego
  • Wiedza i/lub doświadczenie w zakresie marketingu, zwłaszcza internetowego.Oferujemy

W okresie próbnym (1 rok) umowa na czas określony, po stwierdzeniu przydatności pracownika umowa na czas nieokreślony.

Oferty (CV, list motywacyjny) proszę przesyłać na adres e-mail: k.sloniewski@pfhb.pl

Dodatkowe informacje: Krzysztof Słoniewski, kom. 607 598499


Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny