Umowa o pracę - Specjalista
Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnosciowej Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej WOBWSŻ, Marsa 112, Warszawa, Polska 25 października 2017

Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Żywnościowej realizuje prace badawczo-wdrożeniowe z zakresu żywienia człowieka, opracowywanie dokumentacji techniczno-technologicznej racji żywnościowych, wykonywanie analiz, ekspertyz z dziedziny żywienia człowieka, prowadzenie badań organoleptycznych, fizycznych i chemicznych produktów żywnościowych przeznaczonych dla SZRP

Umowa o pracę - Specjalista

  • prowadzenie prac badawczo-wdrożeniowych z zakresu żywienia człowieka
  • opracowywanie dokumentacji techniczno-technologicznej racji żywnościowych
  • wykonywanie analiz, ekspertyz z dziedziny żywienia człowieka

Wymagania

Minimalne:

  •  tytuł zawodowy magistra inżyniera technologii żywności i żywienia człowieka
  •  średnio zaawansowana znajomość języka angielskiego w piśmie i mowie
  •  znajomość pakietu Office
  •  dyspozycyjność

Dodatkowym atutem będzie posiadanie prawa jazdy


Oferujemy

  • umowa o pracę
  • możliwość rozwoju naukowego
  • szkolenia

Wymagane dokumenty

– podanie o zatrudnienie skierowane do Komendanta WOBWSZ; – życiorys zawodowy (cv.); – kopię dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje; – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w celu prowadzenia rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, – oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, – oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,