Wolontariat - Ścieżka wolontariatu w rodzinie
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę Walecznych 59, Warszawa, Polska 30 maja 2019

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę od 28 lat dąży do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości. Szukamy wolontariuszy, którzy chcą nam w tym pomóc!

Wolontariat - Ścieżka wolontariatu w rodzinie

Min. 3 miesiące współpracy, 2-4 godziny tygodniowo.

• Odwiedzanie rodziny z małym dzieckiem raz w tygodniu,

• Towarzyszenie w codziennych obowiązkach,

• Spędzanie czasu z rodziną i dziećmi, wysłuchiwanie, wspieranie emocjonalnie, dzielenie się swoimi doświadczeniami rodzicielskimi,

• Wspieranie rodziny w integracji z najbliższym otoczeniem

Wymagania

Komunikatywność, otwartość, empatia, życzliwość, doświadczenia rodzicielskie


Oferujemy

• Dowiesz się, w jaki sposób wspieramy rodziców i przeciwdziałamy krzywdzeniu małych dzieci

• Poszerzysz swoją wiedzę o wyzwaniach, jakie stoją przed rodzicami i opiekunami dzieci w wieku 0-6 lat, i o rozwoju psychoseksualnym, społecznym i fizycznym dzieci

• Nauczysz się, jak mądrze i z wyczuciem wspierać rodziców, którzy przeżywają trudności

• Doświadczysz, jak Twoja obecność może wpłynąć na życie rodziny

• Zaliczysz praktyki w największej polskiej organizacji pozarządowej zajmującej się pomocą dzieciom (po uzyskaniu zgody uczelni)


Wymagane dokumenty

CV, wypełniony formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie)