Umowa o pracę - Samodzielny Referent Biuro Współpracy Międzynarodowej
Samodzielny Referent Biuro Współpracy Międzynarodowej Nowoursynowska 166, Warszawa, Polska 2 sierpnia 2018

SZKOŁA GŁÓWA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO:

Samodzielny Referent Biuro Współpracy Międzynarodowej

Miejsce pracy:
SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Umowa o pracę - Samodzielny Referent Biuro Współpracy Międzynarodowej

Zakres pracy to m.in.:

 • obsługa procesu wymiany studentów polskich w ramach programu Erasmus+
 • organizacja i przeprowadzenie rekrutacji na wyjazdy studentów
 • przyjmowanie i obsługa aplikacji studentów polskich
 • przygotowywanie i prowadzenie spotkań informacyjnych dla studentów uczelni
 • opracowywanie materiałów informacyjnych o prowadzonych programach międzynarodowych na uczelni
 • promocja Programu Erasmus+ wśród studentów uczelni
 • prowadzenie korespondencji mailowej w j. polskim i j. angielskim
 • sporządzanie cyklicznych raportów i sprawozdań
 • redagowanie strony internetowej działu

Wymagania

 • wykształcenie wyższe
 • znajomość edukacyjnych programów międzynarodowych, w szczególności programu Erasmus+, udział własny w programie Erasmus mile widziany
 • znajomość przepisów prawnych o szkolnictwie wyższym
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (minimum poziom B2)
 • dobra rozwinięte umiejętności pisania i redagowania tekstów
 • zdolności komunikacyjne
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (mile widziane)
 • wysoka kultura osobista
 • bardzo dobra organizacja pracy i samodzielność w wykonywaniu zadań
 • doświadczenie w pracy na uczelni i/lub w środowisku międzynarodowym będzie dodatkowym atutem

Oferujemy

Rodzaj umowy o pracę: zatrudnienie na pełny etat, na czas określony (z możliwością przedłużenia).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie: CV oraz listu motywacyjnego, do dnia 17.08.2018 r. na adres:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Biuro Spraw Osobowych
ul. Nowoursynowska 166
02-776 Warszawa
z dopiskiem „Rekrutacja – BWM” albo w formie elektronicznej na adres e-mail: dso@sggw.pl
(z określeniem tematu wiadomości: „Rekrutacja – BWM” )

Prosimy o załączenie w CV następującego oświadczenia:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych.
Klauzula informacyjna:
Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na w/w stanowisko przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwana dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW jest Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż ma Pan/Pani prawo od SGGW jako Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Zastrzegamy sobie prawo pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.