Umowa o pracę - Samodzielny księgowy – kadry i płace
GOODWILL CONSULTING GROUP SP. Z O.O. Mokotów, Warszawa, Polska 19 maja 2017

Poszukujemy osób chętnie stawiających czoła nawet tym „niemożliwym” do rozwiązania problemom, z wysokimi kompetencjami, które czerpią radość i satysfakcję z codziennej pracy stawiającej wiele wyzwań i możliwości.

Umowa o pracę - Samodzielny księgowy – kadry i płace
 • prowadzenie kadr i płac kilku firm.
  Opcjonalnie:
 • prowadzenie pełnej księgowości na podstawie ustawy o rachunkowości oraz przepisami podatkowymi;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, VAT, PIT, PCC oraz za prawidłowość tych rozliczeń;
 • bieżącą współpracę z Zarządem Spółki;
 • uczestniczenie w systemie kontroli wewnętrznej Spółki oraz obsługa kontroli zewnętrznych;
 • kontakt z instytucjami zewnętrznymi – banki, US, ZUS, GUS itd.;
 • sporządzanie raportów i analiz na potrzeby zarządcze;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych;
 • prowadzenie obsługi w zakresie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych.

Wymagania

od kandydatów oczekujemy:

 • wyższego wykształcenia kierunkowego (ekonomia, finanse, rachunkowość);
 • minimum 4-5 letniego doświadczenia zawodowego w dziale księgowości wewnętrznej i/lub biurze rachunkowym/SSC na podobnym samodzielnym stanowisku;
 • doświadczenia i wiedzy w zakresie sporządzania deklaracji: CIT, VAT, PIT ,PCC, Intrastat oraz sprawozdań do NBP i GUS;
 • doświadczenia w zakresie sporządzania lub przygotowywania danych do sprawozdań finansowych, doświadczenia w dekretacji, księgowaniu dokumentów (faktur zakupu, sprzedaży, WNT, WDT, kosztów, środków trwałych, amortyzacji, RMK, korekt, zaliczek);
 • praktycznej znajomości ustaw podatkowych, ustawy o rachunkowości, oraz innych regulacji prawnych niezbędnych do sprawnego funkcjonowania Departamentu Księgowego, bieżącego śledzenia zmian ww. ustawach;
 • dobrej znajomości systemów finansowo-księgowych klasy ERP – w szczególności pakietu modułów Optima;
 • współpraca ze wszystkimi Departamentami w firmie;
 • bardzo dobrej organizacji pracy własnej;
 • rzetelności, skrupulatności, samodzielności i odpowiedzialności;
 • wysokich umiejętności interpersonalnych.

Oferujemy

 • pracę w stabilnej i stale rozwijającej się firmie;
 • praca na cały etat;
 • satysfakcjonujące wynagrodzenie;
 • samodzielność w realizacji powierzonych zadań;
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego;
 • różne możliwości współpracy.

Wymagane dokumenty

CV