Umowa o pracę - Rzemieślnik / hydraulik
Warszawa, Polska 5 lipca 2017

Telewizja Polska S.A.

Umowa o pracę - Rzemieślnik / hydraulik
  • poszukuje osób do pracy w Ośrodku Administracji jako
  • rzemieślnik / hydraulik.

Wymagania

Mile widziane:

  • ukończony kurs spawalnictwa elektrycznego i /lub gazowego,
  • uprawnienia na prowadzenie pojazdu typu Melex,
  • uprawnienia na instalacje elektryczne fo 1 kV,
  •  uprawnienia na instalacje gazowe, świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji grupa 2.

 

Zadania:

  • inne czynności wskazane przez bezpośredniego przełożonego w ramach zakresu obowiązków, posiadanych umiejętności i uprawnień.

Oferujemy

Ogłoszenie kierujemy do osób, które będą mogły podjąć pracę niezwłocznie
po otrzymaniu oferty oraz osób mających aktualnie okres wypowiedzenia nie dłuższy niż 1 miesiąc.

 Oferty (życiorys) prosimy przesyłać najpóźniej
do 17 lipca 2017 r na adres: rekrutacja@tvp.pl

W tytule e-maila prosimy podać kod referencyjny „RH/G”

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści: „Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych
w przekazanych przeze mnie dokumentach dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez Telewizję Polską S.A.  z siedzibą w Warszawie, przy ul. Woronicza 17, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość przysługującego mi prawa do wglądu do treści moich danych, możliwości ich poprawiania oraz, że dane osobowe przekazuję dobrowolnie”.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.


Wymagane dokumenty

CV, list motywacyjny