Umowa o pracę - referent/specjalista w Wydziale Oceny Ryzyka i Walidacji Nadzorczej
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 00-549 Warszawa, Piękna 20 4 października 2018
Umowa o pracę - referent/specjalista w Wydziale Oceny Ryzyka i Walidacji Nadzorczej

 • ocena nadzorcza stosowanych przez banki metod wewnętrznych (modeli) wykorzystywanych na potrzeby obliczania wymogów kapitałowych, w szczególności z tytułu ryzyka kredytowego (IRB) i ryzyka operacyjnego (AMA)
 • ocena modeli ryzyka stosowanych przez banki, w szczególności w obszarze ryzyka kredytowego, rynkowego, płynności
 • ocena rozwiązań banków w zakresie zarządzania ryzykiem modeli
 • udział w czynnościach inspekcyjnych przeprowadzanych w bankach
 • analiza podejść stosowanych przez banki do pomiaru ryzyka i adekwatności kapitałowej oraz opracowywanie/opiniowanie standardów w zakresie zarządzania modelami

Wymagania

 • student IV-V roku lub absolwent kierunków ścisłych, np. matematyka, fizyka, ekonometria, statystyka, inne ilościowe nauki na uczelniach ekonomicznych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodne posługiwanie się anglojęzycznymi tekstami oraz komunikację w zakresie wykonywanych obowiązków
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność analizy i formułowania wniosków
 • umiejętności interpersonalne, komunikatywność oraz łatwość wyrażania myśli w mowie i piśmie
 • Wymagania pożądane (dodatkowe atuty):

 • znajomość zagadnień związanych z obszarem bankowości, w szczególności ryzykiem kredytowym

 • umiejętność programowania np. SQL/VBA/4GL


Oferujemy

 • bardzo interesująca praca w organizacji sprawującej nadzór nad krajowym rynkiem finansowym
 • wyjątkowo szerokie możliwości szybkiego rozwoju zawodowego zarówno poprzez pryzmat doświadczeń praktycznych, jak również przez udział w licznych szkoleniach
 • stabilność zatrudnienia
 • perspektywy aktywnej współpracy międzynarodowej (np. Europejski Bank Centralny – ECB,  Europejski Urzędu Nadzoru Bankowego – EBA) dla osób które zdobędą odpowiednie doświadczenie
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach
 • możliwość uczestnictwa w pracach gremiów międzynarodowych

Wymagane dokumenty

cv i list motywacyjny